Το Ινστιτούτο Prolepsis για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα υγείας για τους πρόσφυγες

Ευρωπαϊκή έρευνα του προγράμματος Mig-HealthCare: Τι δηλώνουν οι πρόσφυγες, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανισμών και εθελοντές για τις ανάγκες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το Ινστιτούτο Prolepsis υπογραμμίζει με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων την ανάγκη προάσπισης της υγείας τους και υλοποίησης αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τη διαρκή βελτίωση των όρων διαβίωσής τους. Οι σημαντικές ελλείψεις, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το καθεστώς αβεβαιότητας και ο διαιωνιζόμενος εγκλωβισμός στην Ελλάδα, επιδεινώνουν την ψυχική υγεία των προσφύγων και μεταναστών. 

Αυτό καταδεικνύουν δύο έρευνες του προγράμματος Mig-HealthCare, Strengthen Community Based Care to minimize health inequalities and improve the integration of vulnerable migrants and refugees into local communities, το οποίο υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Prolepsis και συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ (DG SANTE).

Η πρώτη έρευνα αφορά στην πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στις υπηρεσίες  υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη και ολοκληρώθηκε πρόσφατα (Νοέμβριος 2017 – Απρίλιος 2018). Τα βασικά ευρήματα δείχνουν προβλήματα στις υπηρεσίες υγείας, ανισότητα και διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις και τη διεξαγωγή 20 ομάδων εστιασμένης συζήτησης σε 10 χώρες της κοινοπραξίας του  Mig-HealthCare. Συμμετείχαν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες παροχής υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανισμών και εθελοντές. 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης, οι φραγμοί στην γλώσσα και την επικοινωνία, και η αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας επιδεινώνουν την, ήδη επιβαρυμένη, ψυχική υγεία των προσφύγων και μεταναστών. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες υποδοχής είναι απροετοίμαστα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας, ενώ το μοντέλο υποδοχής δυσχεραίνει την κατάσταση μέσω της απομόνωσης, της αδράνειας, της διάχυτης αβεβαιότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η δεύτερη έρευνα του προγράμματος Mig-HealthCare βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας των προσφύγων σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί έως τώρα*, τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι: η υγεία των δοντιών (74,4%), πονοκέφαλοι/ημικρανίες (60,6%), διαταραχές του ύπνου (51%). 

Επίσης, συχνά αναφέρονται προβλήματα ψυχικής υγείας (ανησυχία / άγχος, 59%) και οφθαλμολογικά προβλήματα (55%).

Οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελούν επίσης σημαντικό λόγο ανησυχίας για τους πρόσφυγες (55,6%), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του άγχους (54,4%). 

Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εργαζόμενους σε υπηρεσίες παροχής υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, εκπρόσωπους μη κυβερνητικών οργανισμών και εθελοντές προτάθηκαν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω μέτρα:
  • αύξηση της ευαισθητοποίησης των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε θέματα ψυχικής και οδοντιατρικής υγείας και σε θέματα ισότητας των φύλων. 
  • Διαθεσιμότητα διερμηνέων και πολιτισμικών διαμεσολαβητών. 
  • Εξασφάλιση ότι οι μετανάστες λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
  • Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες της ΕΕ.
  • Εξασφάλιση ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα των μεταναστών όσον αφορά στην πρόσβαση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.
Το πρόγραμμα Mig-HealthCare συνεπικουρεί προς αυτή την κατεύθυνση με την καταγραφή των αναγκών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για τους επαγγελματίες υγείας, με ενημερωτικό υλικό για τους μετανάστες/πρόσφυγες, καθώς και με άλλες στοχευμένες δράσεις. Κεντρικός σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 14 συνολικά επιστημονικοί φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ερευνητικοί οργανισμοί,  πανεπιστήμια, εθνικές αρχές, και μη κυβερνητικές οργανώσεις από 10 χώρες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

*Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και τα τελικά ποσοστά ενδέχεται να μεταβληθούν.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ