Ενδοεταιρικό χριστουγεννιάτικο bazaar του ΠΕΚ/ΑμεΑ στην ΕΛΣΑ Silgan

Φιλοξενία του bazaar στις εγκαταστάσεις της εταιρείας

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ