Νέο προπτυχιακό πρόγραμμά από το Deree

Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις: Το Deree – The American College of Greece παρουσιάζει το νέο προπτυχιακό πρόγραμμά του

Μία σημαντική προσθήκη στην ήδη πλούσια γκάμα των καινοτόμων τίτλων σπουδών του Κολλεγίου, η οποία προσφέρεται με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στις 13 Σεπτεμβρίου. 

Ένα νέο, σύγχρονο πρόγραμμα, σύντονο με τις ανάγκες της αγοράς για επαγγελματίες με βαθιά γνώση στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις, έρχεται να προσθέσει στην ακαδημαϊκή «φαρέτρα» του το Deree – The American College of Greece. Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο International Relations and European Affairs (Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Υποθέσεις) και υπάγεται στο School of Liberal Arts and Sciences, στο τμήμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Αρχαίου Κόσμου. Προσφέρεται με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στις 13 Σεπτεμβρίου και θα προετοιμάζει τους σπουδαστές ώστε: 
  • Να αποκτήσουν επαρκή κατανόηση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και σχετικών πεδίων.
  • Να αναπτύξουν ικανότητες ανάλυσης/σύνθεσης και να συντάσσουν συγκροτημένη επιχειρηματολογία.
  • Να εντοπίζουν τα κυρίαρχα ζητήματα και προβλήματα στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν λύσεις.
  • Να κατανοούν το σκεπτικό και τη δυναμική πίσω από τους αλληλένδετους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς που επαναπροσδιορίζουν τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε ως τώρα.
  • Να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Να αποκτήσουν μία πολυδιάστατη και «ενημερωμένη» προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις ως πολίτες του κόσμου και ως επαγγελματίες.  
Με τη ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στους ακόλουθους τομείς: Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτική και Διεθνείς Σπουδές.

Επίσης θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν: ως διπλωμάτες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά ινστιτούτα, ΜΚΟ, δεξαμενές σκέψης, ή να ακολουθήσουν καριέρα στην εγχώρια και διεθνή πολιτική.  

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα και τα μαθήματά του μπορείτε να βρείτε εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ