Boussias Communications: Εταιρική Υπευθυνότητα: Για τον Άνθρωπο και την Κοινωνία

Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, παροχή εκπαίδευσης και δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας, υποστήριξη της νέας γενιάς. Τα παραπάνω είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιλέγουν όλο και περισσότερο να ενσαρκώνουν το ρόλο τους ως υπεύθυνων πολιτών, καθώς η ΕΚΕ μετακινείται σταθερά από την έννοια της «παροχής», στην έννοια της «συν-δημιουργίας».

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας για όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επιπλέον, για αρκετές εξ αυτών, η ΕΚΕ εξελίσσεται σε πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής και απομακρύνεται από τη μορφή της αποσπασματικής και περιστασιακής ενέργειας. Ποιες όμως μορφές παίρνει σήμερα η Εταιρική Υπευθυνότητα στην Ελλάδα; Πώς διαμορφώνεται η υποστήριξη που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στην ελληνική κοινωνία αλλά και πώς οραματίζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις την εξέλιξη της δράσης τους στον πυλώνα Κοινωνία-Άνθρωπος;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΕ

Μία από τις πρώτες και πιο έντονες επιδράσεις της οικονομικής κρίσης όσον αφορά στην Εταιρική Υπευθυνότητα και στη σχετική δραστηριότητα των εταιρειών, ήταν σίγουρα η απότομη στροφή σε δράσεις αντιμετώπισης των έκτακτων κοινωνικών αναγκών που δημιουργήθηκαν. Υποστήριξη σε είδος, χρήματα, αλλά και υπηρεσίες για τις κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν σφοδρότερα και πιο άμεσα, ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να ανταποκριθούν σε ένα πρωτόγνωρο κύμα έκτακτων αναγκών.

Η μακρά παράταση της ύφεσης και η προσαρμογή όλων των πλευρών σε μια νέα πραγματικότητα, οδήγησε τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης, σε βάθος χρόνου και με απώτερο στόχο όχι τόσο τη φιλανθρωπία, όσο την παροχή «εργαλείων» για την ενδυνάμωση των κοινωνικών ομάδων στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν τις βάσεις για την ευημερία και ανάπτυξή τους.

Έτσι, είδαμε πολλές επιχειρήσεις να εκπονούν μακρόπνοα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο την επιμόρφωση των νέων, τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, την παροχή δεξιοτήτων για την καλύτερη ανταπόκριση στα ζητούμενα της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, συστηματοποιήθηκαν δράσεις παροχής γευμάτων και τροφίμων από μεγάλους retailers, ενώ, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, και ο πυλώνας Περιβάλλον παρέμεινε ψηλά στην ατζέντα. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα εμφανίζεται πλέον πιο στρατηγική, αλλά και με σαφή οικονομικά οφέλη παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση.

Τα παραπάνω, αποτύπωσε μελέτη του Κέντρου Αειφορίας (CSE). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα συνεχίζουν να υλοποιούν με όλο και πιο συστηματικό τρόπο προγράμματα ΕΚΕ, καθώς και να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα. Πρόκειται για 79 εταιρείες που στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 56 δισ. ευρώ.

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι οι μισές από τις εταιρείες (48%) που έχουν εκδώσει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και έχουν σχετική στρατηγική για την ΕΚΕ σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδεικνύει έμμεση συσχέτιση με τα οικονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2017 εκδόθηκαν 36,7% περισσότερες Εκθέσεις EKE σε σχέση με την περίοδο 2012.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Έχοντας τα παραπάνω ως αφετηρία, το ερώτημα που τίθεται είναι πως οραματίζονται σήμερα οι ίδιες επιχειρήσεις την μελλοντική εξέλιξη της δράσης τους για την Εταιρική Υπευθυνότητα στον πυλώνα Κοινωνία-Άνθρωπος, στο πλαίσιο μιας αναμενόμενης εξισορρόπησης των επιπτώσεων της κρίσης. «Θα τολμήσω να πω ότι είμαστε πια πολύ μακριά από τη διεκπεραιωτική λογική της “φιλανθρωπίας” απέναντι στους “φτωχούς” του κόσμου», επισημαίνει σχετικά ο Πάνος Κατηφόρης, Διευθύνων Σύμβουλος της Housemarket του ομίλου Fourlis: «Διεθνώς, έχει αλλάξει ακόμα και το συμβολικό περιεχόμενο των λέξεων. Από τη φιλανθρωπία βρεθήκαμε στην αλληλεγγύη».

Η αλλαγή είναι ίσως μικρή λεκτικά, τονίζει ο Π. Κατηφόρης, αλλά μεγάλη ως προς τη φιλοσοφία και τη στρατηγική που οι μεγάλες εταιρείες επιλέγουν πλέον ώστε να αναδείξουν την κοινωνική τους διάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, βλέπουμε σήμερα εμβληματικές επιχειρηματικές οντότητες του τόπου να κινούνται με το βλέμμα στο μέλλον, ως εθνικοί «ηγέτες» της νέας επιχειρηματικής εποχής: «Βρισκόμαστε ήδη, εδώ και λίγα χρόνια, στην εποχή του “purpose driven maketing”», καταλήγει.

Στο πλαίσιο αυτό, την επιλογή και τον σχεδιασμό των δράσεων ΕΚΕ των επιχειρήσεων θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε επιχείρησης, επισημαίνει μιλώντας για το ίδιος θέμα η Ράνια Σουλάκη, Group CSR Director της Ελληνικά Πετρέλαια. Σύμφωνα με την ίδια, η τάση που ξεχωρίζει είναι η επένδυση σε προγράμματα που στηρίζουν τη νέα γενιά, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, μέσα από δράσεις δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης τεχνογνωσίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας: «Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία Πανεπιστημίων με την Επιχείρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών για την κατάρτιση νέων επιστημόνων, θα αποτελέσουν “θεμέλια” για την συγκρότηση μιας νέας Ελλάδας μετά την οικονομική κρίση», καταλήγει.

Η ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΕ

Σύμφωνα με την ετήσια Έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας για την Εταιρική Υπευθυνότητα η Ελλάδα μοιάζει να μπαίνει σε μια φάση νέας κανονικότητας, με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς να αυξάνεται. Ωστόσο, όχι σε όλους: ένοπλες δυνάμεις και πανεπιστήμια αποδεικνύονται οι πιο αξιόπιστοι, ενώ χαμηλά στη λίστα βρίσκονται ΜΜΕ και πολυεθνικές εταιρείες. Χαμηλός είναι ο δείκτης εμπιστοσύνης και για τις ΜΚΟ, δεδομένο που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαύρο, Member of the Board της MRB Hellas, αξίζει να λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις κατά τον σχεδιασμό δράσεων CSR.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

H μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (62%) δαπανά έως 200.000 ευρώ ετησίως σε προγράμματα και δράσεις ΕΚΕ. Το 1/4 (24%) των επιχειρήσεων δαπανά από 200.000 ευρώ έως 1 εκατ., ενώ το 14% από 1 εκατ. ευρώ έως και 5 εκατομμύρια. Η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική στο 89% των επιχειρήσεων, ποσοστό αυξημένο κατά 5% το 2017 σε σχέση με το 2016. Οι μεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων. Το 66% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης / εφαρμογής κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα και μόλις το 2% θεωρεί ότι η ΕΚΕ εφαρμόζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία με ποσοστό 22% και το οικονομικό κόστος με 20% θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις Ελληνικές επιχειρήσεις.
Πηγή: Icap Group, Leading Employers in Greece

Ευρύ φάσμα δημιουργικών δράσεων

Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις υλοποιούν τη στρατηγική τους στον τομέα της ΕΚΕ, λαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές. Καινοτομία, δημιουργικότητα, έμφαση στην διαχρονική στήριξη, στροφή στην παροχή εργαλείων για την ανάπτυξη, είναι μερικά από χαρακτηριστικά τους. Εδώ, σταχυολογούμε δράσεις αντλώντας από την επικαιρότητα, με σκοπό την αποτύπωση της ποικιλίας και των διαφορετικών προσεγγίσεων που υιοθετούνται σήμερα. Η αναφορές είναι ενδεικτικές και δεν συνιστούν πλήρη και ολοκληρωμένη καταγραφή της ΕΚΕ του συνόλου των επιχειρήσεων, ούτε της συνολικής δραστηριότητας ΕΚΕ των αναφερόμενων εταιρειών.

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Για τρίτη χρονιά, η Κωτσόβολος σε συνεργασία με το BCA College και το Athens Tech College, προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Συγκεκριμένα, προσφέρουν 2 υποτροφίες για τετραετή φοίτηση στο προ-πτυχιακό πρόγραμμα BSc (Hons) in Computer Science του Athens Tech College και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του BCA College. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα KODE Project, μία e-learning πλατφόρμα εκμάθησης κώδικα στα Ελληνικά, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το BCA College.

ΙΚΕΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για 5η συνεχή χρονιά, υλοποιήθηκε από την ΙΚΕΑ το πρόγραμμα «Σταθμοί Χαράς». Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το 2013 με σκοπό τη στήριξη δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, μέσω της διαμόρφωσης καλοσχεδιασμένων και λειτουργικών χώρων όπου τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους. Το 2017, η ΙΚΕΑ, με τη συμβολή εθελοντών εργαζόμενων, προχώρησε στη διαμόρφωση 20 «Σταθμών Χαράς» σε Αττική, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Σύρο, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Βόλο, Πιερία, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχει διαθέσει προϊόντα σε 55 Σταθμούς σε όλη τη χώρα.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος ΕΚΕ που εκπονεί, η ΑΒ Βασιλόπουλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της καλλιέργειας του εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό, νωρίτερα φέτος πραγματοποίησε για 8η συνεχή χρονιά την «Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ», με τη συμμετοχή 9.000 εθελοντών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν σε πάνω από 220 ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές ενέργειες.

Στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ Βασιλόπουλος, περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι της εταιρείας προετοίμασαν 3.200 μικρογεύματα που προσφέρθηκαν σε ΜΚΟ που φροντίζουν πολίτες σε όλη την Αττική. Στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι στις Κεντρικές Αποθήκες Σίνδου και σε 8 καταστήματα της πόλης συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, με στόχο τη συλλογή τροφίμων και χρημάτων για το ορφανοτροφείο Μέλισσα. Παράλληλα, παιδιά εργαζομένων αλλά και πελατών, δημιούργησαν ζωγραφιές για τα παιδιά του ιδρύματος.

ΟΠΑΠ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ είναι και το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσφέρει στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση από ένα σημαντικό δίκτυο επιχειρηματιών και στελεχών της αγοράς, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης οικονομικών, λειτουργίας και ανθρωπίνου δυναμικού, πωλήσεις και επικοινωνία, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία (επενδύσεις και δανεισμό) σε συνεργασία με τραπεζικό ίδρυμα, και προοπτικές πρόσβασης σε διεθνείς αγορές και δράσεις δικτύωσης.

Έτερος μεγάλος πυλώνας ΕΚΕ του ΟΠΑΠ, που υλοποιείται επίσης σε βάθος χρόνου, είναι η ανακαίνιση παιδιατρικών νοσοκομείων. Το έργο ξεκίνησε το 2014 και μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί 22 έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 15 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 9.230 τ.μ. και δυναμικής 321 κλινών, όπου προσφέρονται ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες σε σύγχρονες και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια προχωρά σε σειρά διαφορετικών δράσεων, με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, όπως είναι η χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης σε σχολεία όμορων δήμων, σε ΜΚΟ, φορείς και ιδρύματα (κατά την τελευταία πενταετία έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 1,5 εκατ. λίτρα πετρελαίου θέρμανσης), η στήριξη οικογενειών μέσα από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των όμορων δήμων Θριασίου και Δυτικής Θεσσαλονίκης, η φιλοξενία παιδιών άπορων οικογενειών σε παιδικές κατασκηνώσεις, η συγκέντρωση και παράδοση τροφίμων, ρουχισμού, ιματισμού, ειδών προσωπικής υγιεινής, φαρμάκων και παιχνιδιών προς ενίσχυση των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων σε Ελαιώνα, Σκαραμαγκά και Σχιστό, η προσφορά ιατρικού εξοπλισμού του Θριασίου Νοσοκομείου. Παράλληλα, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Pact4Youth («Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Νεολαία»), μια αμοιβαία δέσμευση επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων νεολαίας, ΜΚΟ κ.λπ., με σκοπό την ενίσχυση της νέας γενιάς στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της ποιοτικής εκπαίδευσης.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέσω της Heineken, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει θέσει ως στόχο την στήριξη της επιχειρηματικότητας και των νέων επιχειρηματιών. Σε συνεργασία με τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Orange Grove, έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα Growth Makers, εγκαινιάζοντας σειρά εκδηλώσεων και δράσεων με έμφαση σε νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Οι βραδιές καινοτόμου επιχειρηματικότητας της Heineken, Growth Makers Nights, είναι σειρά εκδηλώσεων όπου παρουσιάζονται ενδιαφέροντα επιχειρηματικά παραδείγματα, καλές πρακτικές, ευκαιρίες και προοπτικές που θα ενισχύσουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις Growth Makers απευθύνονται τόσο σε νέους επιχειρηματίες, όσο και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

BAT HELLAS: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με στόχο την συνεισφορά στην αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η British American Tobacco Hellas δημιούργησε το Job Center σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, ως μέρος του προγράμματος ολιστικής προσέγγισης που υλοποιεί στους πυλώνες «Στέγαση-Εκπαίδευση-Απασχόληση». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επανένταξης στην εργασία που απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι προτείνονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, μέσα από τις παρακάτω υπηρεσίες: Ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, oμάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης, συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση, κοινωνικούς φορείς, κ.α. για την δυνατότητα απασχόλησης. Μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του, περίπου 40 άνθρωποι βρήκαν εργασία.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση για τα ελληνικά εργασιακά δεδομένα προχώρησε νωρίτερα φέτος η εταιρεία Παπαστράτος, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ και τη μετατροπή του εργοστασίου της σε αποκλειστική μονάδα παραγωγής ράβδων θερμαινόμενου καπνού IQOS. Η εταιρεία εγκαινίασε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που διασφαλίζει εικοσιτετράωρη και επταήμερη λειτουργία ορισμένων τμημάτων της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου εργασίας στα τμήματα αυτά κατά περίπου 7%. Το μοντέλο αυτό, εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επιπλέον 18 ημέρες ανάπαυσης τον χρόνο. Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της Παπαστράτος, Γιώργος Παρτσακουλάκης, δήλωσε: «Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο ξεκίνημα της νέας εποχής της Παπαστράτος. Μειώνουμε τις ώρες εργασίας, χωρίς να μειώνουμε τους μισθούς. Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση με σημαντικά οφέλη για όλους».

ΒΙΑΝΕΞ: ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΕ

Με όχημα τη λέξη «Υπευθυνότητα», η Βιανέξ ενσωματώνει τις αρχές της ΕΚΕ σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της. Ενδεικτικά, η εταιρεία προσφέρει σήμερα πάνω από 1.100 θέσεις εργασίας, ενώ διαθέτει τα εργοστάσιά της για επισκέψεις και ξεναγήσεις φαρμακοποιών και φοιτητών. Υποστηρίζει ενώσεις, οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα με φάρμακα (συνταγογραφούμενα και μη), εμβόλια, είδη παιδικής φροντίδας, διατροφής, κ.α. και διοργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης και υποστήριξης σε συνεργασία με Συλλόγους Ασθενών.

Σε επίπεδο δράσεων αναπτύσσει προγράμματα εθελοντισμού, προσφέροντας διάφορα είδη σε οργανισμούς, κέντρα κράτησης ανηλίκων, οικογένειες και κοινωνικά παντοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει πάνω από 16 τόνους τροφίμων και 7.000 τεμάχια ενδυμάτων. Πρόσφατα, ο Όμιλος κάλυψε για ένα εξάμηνο τα Παιδικά Χωριά SOS με δωρεά προϊόντων, ενώ επίσης, στάθηκε δίπλα στους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών της Αττικής, με την αποστολή δύο οχημάτων με μεγάλες ποσότητες σε βρεφικά γάλατα σε σκόνη, κρέμες για τα εγκαύματα, κολλύρια και φάρμακα.

NOVARTIS: ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο όμιλος Νovartis ξεκίνησε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα ΕΚΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ). H πρωτοβουλία «Ανοιχτά Φτερά» προσφέρει δωρεάν κατάρτιση και εξειδίκευση με πιστοποίηση, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα διεξαχθεί στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο.

Προσφέρει σε 200 συμμετέχοντες ηλικίας 18-35 ετών, κατάρτιση και δυνατότητα πιστοποίησης σε 5 αναπτυσσόμενους τομείς: Web Designer, E-Commerce Consultant, Τουριστικά Επαγγέλματα – Receptionist, Γραμματεία Διοίκησης, Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους πανεπιστημιακών και τεχνικών σχολών AΕΙ, ΑΤΕΙ, σε απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 18-35 ετών, και σε φοιτητές/σπουδαστές.

VODAFONE: ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΚΟ

Το Ίδρυμα Vodafone ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη του 9ου κύκλου του προγράμματος World of Difference, το οποίο υλοποιείται κάθε χρόνο από το 2010 και δίνει τη δυνατότητα σε 10 νέους από όλη την Ελλάδα να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους. Το Ίδρυμα Vodafone καλύπτει το μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές. Με κεντρικό άξονα την τεχνολογία, οι νέοι που θα λάβουν μέρος στο φετινό κύκλο του προγράμματος καλούνται να βρουν την τεχνολογία που θα βελτιώσει τη δράση του ΜΚΟ της επιλογής τους ή έναν Οργανισμό που σχετίζεται με την τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Οι συμμετέχοντες του προηγούμενου κύκλου συνέβαλαν στην υποστήριξη περισσότερων από 250.000 ανθρώπων.

EUROBANK: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προγράμματα υποστήριξης της νεανικής, καινοτόμου επιχειρηματικότητας υλοποιεί η Eurobank. Το πρόγραμμα egg (enter-grow-go), το οποίο διανύει τον 6ο κύκλο του, προσφέρει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο «επώασης» των ιδεών τους, προσφέροντας τις υποδομές, τις συνεργασίες αλλά και μια σειρά υποστηρικτικών δράσεων και εργαλείων που επιταχύνουν τη μετατροπή των σχεδίων τους σε επιχειρηματικά αξιοποιήσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

Μια από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πρόγραμμα είναι η πενταετής συμφωνία με το πανεπιστήμιο Ryerson University στον Καναδά που εξασφάλισε, στο πλαίσιο της οποίας τρεις ομάδες του egg θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Ryerson και να συμμετέχουν στον επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων του πανεπιστημίου, DMZ. Παράλληλα, δρομολογείται η δυνατότητα συμμετοχής στελεχών του ομίλου Eurobank και νέων Ελλήνων επιχειρηματιών από το περιβάλλον του egg σε προγράμματα e-learning του Ryerson University.

LIDL HELLAS: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Η Lidl Hellas εκπονεί ευρύ πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με στόχο τη θετική κοινωνική επιρροή μέσα από ενέργειες που αποτελούν μέρος της κεντρικής της επιχειρηματικής στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ενισχύει το έργο ΜΚΟ όπως η «Ανοιχτή Αγκαλιά» και το «Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ ενδιαφέρεται έντονα και για το περιβάλλον. Υπήρξε από τις πρώτες αλυσίδες που απέσυρε τις σακούλες μίας χρήσης 4 λεπτών από τα καταστήματά της, με στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικού υλικού τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2025. Επίσης, δρομολογεί τη χρήση 100%  ανακυκλώσιμων υλικών στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μέχρι το 2025.

COSMOTE: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης υλοποιεί η Cosmote. Πρόκειται για το πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές σε όλη την Ελλάδα. Ο τελευταίος κύκλος του προγράμματος θα δώσει 36 υποτροφίες συνολικού ύψους 545.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 35 υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ η καθεμία για συγκεκριμένες σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» ύψους 20.000 ευρώ για πρωτοετείς φοιτητές στα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας, στη μνήμη του διακεκριμένου στελέχους του Ομίλου ΟΤΕ. Επιπλέον οι υπότροφοι λαμβάνουν laptop και ένα πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Cosmote TV. Από την έναρξη του προγράμματος το 2002, έχουν δοθεί 622 υποτροφίες, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια της κρίσης ο ρόλος των επιχειρήσεων υπήρξε καθοριστικός για την στήριξη των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας και την ενίσχυση προγραμμάτων με κεντρικό θέμα τον άνθρωπο και την κάλυψη βασικών αναγκών όπως σίτιση, στέγη, υγεία αλλά και απασχόληση. Κανείς δεν φανταζόταν ότι τον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, θα γινόταν μια στροφή προς τα κάτω, στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες επιβίωσης της πυραμίδας του Μάσλοου. Αυτό όμως είχε και θετικά αποτελέσματα. Ευαισθητοποιήθηκαν όχι μόνες τους οι επιχειρήσεις, υιοθετώντας προγράμματα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, της ανθρωπιστικής κρίσης, της ανεργίας αλλά και τη στήριξη των εργαζομένων. Αναπτύχθηκε ο εθελοντισμός, η συμμετοχή στα κοινά, η ομαδικότητα και η ικανοποίηση της προσφοράς, ανθρώπινες αξίες που στα χρόνια της ευημερίας είχαν ξεχαστεί.
Ράνια Σουλάκη, Group CSR Director, Ελληνικά Πετρέλαια

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η εξωστρέφεια της εταιρικής υπευθυνότητας συνοδεύεται από αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις. Κάθε ενέργεια οφείλει να είναι διαφανής αλλά και αξιόπιστη, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και τις προθέσεις. Κυρίως αυτές. Στην Ελλάδα της κρίσης (ή μάλλον μετά-κρίσης) κινούμαστε αργά, αλλά σταθερά προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλωστε το μικρό μέγεθος της αγοράς και το ισχυρό αποτύπωμα των μεγάλων πολυεθνικών παικτών διαμορφώνει κοινά πρότυπα. Οι μεσαίοι και μικροί εθνικοί «παίκτες» είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να τα ακολουθήσουν.
Πάνος Κατηφόρης, Διευθύνων Σύμβουλος Housemarket Α.Ε.

Ο ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΕ, η καταναλωτική συμπεριφορά λαμβάνει πλέον υπόψη και το κοινωνικό προφίλ κάθε εταιρείας. Οι έλληνες καταναλωτές εκφράζουν την πεποίθηση ότι μπορούν με τις επιλογές τους να επηρεάσουν το βαθμό υπευθυνότητας των brands, ενώ η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση διεθνώς αναφορικά με το κατά πόσον οι πολίτες επιβραβεύουν ή τιμωρούν τις επιχειρήσεις με τις αγορές τους. Η ομάδα των συνειδητοποιημένων καταναλωτών αναζητά στις ενέργειες ΕΚΕ στοιχεία καινοτομίας που να ανακουφίζουν τον συλλογικό πόνο, όπως και προγράμματα κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Πηγή: marketingweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ