Αττική Οδός: Απολογισμός Αειφόρου Ανάπτυξης 2017

Ο παρών ενιαίος Αειφόρος Απολογισμός αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων απολογισμών, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των οδηγιών για την έκδοση απολογισμών του Global Reporting Initiative (GRI) του ΟΗΕ και αφορά στην περίοδο 01.01.2017 – 31.12.2017 και δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης www.aodos.gr.

Με τον Απολογισμό δημοσιοποιούνται τεκμηριωμένες επιδόσεις της Αττικής Οδού και επιδιώκεται έτσι ένας γόνιμος και ωφέλιμος διάλογος επικοινωνίας της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βασικός στόχος του διαλόγου αυτού είναι ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών επί θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον, τον άνθρωπο – εργαζόμενο, την κοινωνία ευρύτερα και την οικονομική κατάσταση.

Στον ενιαίο Απολογισμό δεν συμπεριλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές (σε σχέση με την περίοδο του απολογισμού, το πεδίο, το όριο, και στις μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται), αναθεωρημένα στοιχεία και πληροφορίες όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, φύση του οργανισμού κλπ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ