Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για χρηματοδότηση έργων υποδομής που στηρίζουν την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας και ύστερα από την κατάθεση προς κύρωση στη Βουλή της σύμβασης για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.

Η  υλοποίηση του  επενδυτικού σχεδίου, ύψους περίπου 200 εκ.  ευρώ για τη δημιουργία του  Εμπορευματικού Κέντρου θα ξεκινήσει με την κύρωση της σύμβασης. Πρόκειται για έργο διεθνούς εμβέλειας το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των σιδηροδρομικώς μεταφερόμενων εμπορευματικών φορτίων και στην ανάδειξη της χώρας ως βασικής πύλης διακίνησης εμπορευμάτων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.  Επίσης θα δημιουργήσει σε βάθος δεκαετίας 3-5.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ο Διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου σε δήλωσή του αναφέρει: «Η χρηματοδότηση μιας επένδυσης τόσο μεγάλης εμβέλειας με έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα και πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, σηματοδοτεί τη στρατηγική δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς να υποστηρίζει έμπρακτα την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Εστιάζουμε τις χρηματοδοτήσεις και τις υπηρεσίες μας στην υγιή επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τις πρωτοβουλίες με παραγωγικό αποτύπωμα συμμετέχοντας στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την θεμελίωση ισχυρής αναπτυξιακής προοπτικής».

Το νέο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου αναμένεται να λειτουργήσει το 2024 προσδίδοντας μεγάλη προστιθέμενη αξία στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση του κόστους μεταφοράς, που είναι βασικός παράγοντας για τη μείωση της τελικής τιμής των προϊόντων, με άμεση θετική επίπτωση ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η σύμβαση παραχώρησης 588 στρεμμάτων για 60 χρόνια, υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΓΑΙΑΟΣΕ και της εταιρίας ΘΕΚ ΑΕ που θα υλοποιήσει το έργο και στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με ποσοστό 80% και η Goldair με 20%.  Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με ίδια συμμετοχή της εταιρείας ΘΕΚ Α.Ε. και με δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι μέτοχος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε ποσοστό 65%.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ