Οι εργαζόμενοι, προτεραιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank

Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που επενδύει στην κορυφαία cloud πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού «SAP Success Factors», τοποθετώντας τους ανθρώπους της στο επίκεντρο του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Η πλατφόρμα SAP Success Factors είναι ένα σύγχρονο, διαδραστικό σύστημα, που ενισχύει την ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

Στόχος είναι, μέσω της πλατφόρμας οι εργαζόμενοι να διατηρούν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ιδίων και των ομάδων τους στον Οργανισμό, εμπλουτίζοντας και αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία τους.

Η εφαρμογή της πλατφόρμας SAP Success Factors επιτρέπει την απλοποίηση των διαδικασιών, ενισχύει την ευελιξία και την καινοτομία που διέπει τη λειτουργία της τράπεζας. 

Συνεργάτης της SAP και ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία PwC Ελλάδας, με σημαντική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα που απαντούν αποτελεσματικά στις ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιοποίηση των πλέον καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ