Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: Πραγματοποιήθηκε η 3η σειρά συζήτησης Youth Talks We Listen

Οι νέοι σε πτήση για το Μέλλον
 
Η Επιτροπή Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, την 3η σειρά συζήτησης Youth Talks We Listen, δίνοντας λόγο στους νέους, με τίτλο «Data Analytics: A Flight from Present to Future».
 
Κατά τη διάρκεια του workshop, περισσότεροι από 150 νέοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και να γνωρίσουν από κοντά μία τόσο σημαντική επιχειρηματική οντότητα η οποία απασχολεί πάνω από 13.000 εργαζομένους.
 
Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιώργος Δημητριάδης, μεταξύ άλλων επεσήμανε «Η αξία των Big Data έχει πλέον αναγνωρισθεί, όχι μόνον από την κοινότητα των επιστημόνων της Πληροφορικής αλλά και από το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου. Πλέον, μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Amazon και η Google, οικονομικοί γίγαντες όπως η Deutche Bank, η Barclays και η RBS αλλά και startups όπως η Revolut και η N26, εφαρμόζουν τεχνικές data analytics πάνω στα στοιχεία τα οποία μαζεύουν σε σχέση με την αγοραστική / συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών τους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν προσωποποιημένες προσφορές, οι οποίες θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης από  το πελατολόγιο τους. Έτσι λοιπόν μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, μελλοντικούς επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, με θέμα τη χρησιμότητα τόσο των big data αλλά φυσικά και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη σωστή και έγκαιρη ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων (data analytics), όχι μόνον είναι χρήσιμη αλλά επιβάλλεται. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι αποτελούν το μέλλον του επιχειρείν να αντιληφθούν ποιες είναι οι ανάγκες, οι προκλήσεις αλλά και τα οφέλη».
 
Ο Data & Artificial Intelligence Technical Solution Professional της Microsoft, Δημήτρης Κουτσαναστάσης, ενημέρωσε τους νέους για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των data analytics και τις επιπτώσεις του στην απασχόληση.  Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «Σε έναν κόσμο που οδεύει με ταχύτητα στη λεωφόρο της ψηφιοποίησης, η επανάσταση στα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία, τις απαιτήσεις που έχουμε από αυτή, και τελικά να εξωθήσει τα όρια του εφικτού πολύ πέρα από αυτά που έχουμε σήμερα – είναι απαραίτητο να επενδύσουμε σε αυτήν την επανάσταση ως άτομα, ως επιχειρήσεις αλλά και ως χώρα, με υπευθυνότητα και επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο».
 
Στη συνέχεια οι νέοι με τη βοήθεια συντονιστών-στελεχών σημαντικών εταιριών συζήτησαν σημαντικά επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τα data analytics.

Η Human Resources Director του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γεωργία Στεργιοπούλου, συντόνισε το τραπέζι Data Mining and Data Collection: New Jobs New Skills. Τα πορίσματα του συγκεκριμένου τραπεζιού ανέδειξαν πως  «Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οικονομικές συνθήκες, η παγκοσμιοποίηση έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας. Μέσα σε αυτό εισάγονται νέες δομές, μοντέλα και θέσεις εργασίας τα οποία συνοδεύονται από νέες απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες όπως η Γνωστική  Ευελιξία, η οποία είναι μία ικανότητα που μπορείς να σκεφτείς πολλαπλές έννοιες παράλληλα. Οι Διαπραγματευτικές Ικανότητες, που θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση σε τεχνολογικές και μαθηματικές εργασίες όπως εκείνη του αναλυτή δεδομένων ή του προγραμματιστή». Αναδείχθηκε επίσης πως «η Συνεργασία είναι μία δεξιότητα η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των κοινωνικών δεξιοτήτων και έχει να κάνει με την ικανότητα κάποιου να μπορεί να προσαρμόσει τις δράσεις του σε σχέση με τους άλλους και να συνεργάζονται αρμονικά. Σημαντικό στοιχείο για τη σωστή συνεργασία αποτελούν η Κρίση και Λήψη Αποφάσεων βάσει των οποίων τα άτομα μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά και η Συναισθηματική Νοημοσύνη που απαιτείται στους εργαζομένους ώστε να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των άλλων. Ωστόσο, στο μέλλον ιδιαίτερη σημασία θα έχει η δημιουργικότητα. Με την έλευση των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας, οι δημιουργικοί άνθρωποι θα βρίσκονται σε ζήτηση αφού θα υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών». 
 
Τέλος άλλα βασικά χαρακτηριστικά που συζητήθηκαν, είναι η Κριτική Σκέψη μέσω της οποίας θα μπορεί το εκάστοτε άτομο να χρησιμοποιεί τη λογική του για να εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία των διαφόρων λύσεων και προσεγγίσεων, ικανότητα που θα χρειαστεί ακόμα και αν η αυτοματοποίηση περάσει σε όλο τα επίπεδα του εργασιακού χώρου. Η Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων που ακόμη και με την αύξηση των δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να χρειάζονται ένα βασικό προσόν για να είναι σε θέση να λύσουν σύνθετα προβλήματα. Και η Προσαρμοστικότητα, η οποία είναι η ικανότητα του εργαζομένου να προσαρμόζεται σε αλλαγές και σε νέα δεδομένα, να προσαρμόζει τα σχέδιά του και αν χρειαστεί και τους στόχους του και να αξιοποιεί τις νέες πληροφορίες και τις καταστάσεις με τρόπο δημιουργικό.
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας & Περιφερειακός Διευθυντής Λιανεμπορίου Νοτίου Ευρώπης της GfK Hellas, Μάκης Θεοδώρου, συντόνισε το τραπέζι Data and Customer Centricity. Όπως δήλωσε «Η συζήτησης υπήρξε μία πολύ καλή αφορμή ώστε οι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές να ανταλλάξουν απόψεις  και να σκεφτούν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα big data, το computer science και το data science στις εταιρίες ώστε να βάλουν στο κέντρο των δραστηριοτήτων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εξωτερικούς και εσωτερικούς τους πελάτες. Η δυναμική της  ομάδας και ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων αποτέλεσαν κινητήριο δύναμη στην εξέλιξη της συζήτησης».
 
Το τραπέζι Data, CyberSecurity, GDPR and other Rights and Regulations συντονίστηκε από τον Head of CyberSecurity and IT Operations Management, CEE&CIS Clusters της Oracle, Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Ο ίδιος δήλωσε πως «Οι συμμετέχοντες παρότι είχαν διαφορετικά υπόβαθρα γνώσεων από τις σχολές στις οποίες φοίτησαν ή και συνεχίζουν να φοιτούν έδειξαν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια και του καινούριου κανονισμού GDPR. Θεωρώ ότι η ομάδα εργασίας ευαισθητοποιήθηκε περισσότερο και βοήθησε στη δημιουργία μιας γόνιμης συζήτησης».
 
Τέλος,  ο Διευθυντής Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού & Υπηρεσιών Υποστήριξης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Αλέξανδρος Ζιώμας, συντόνισε το τραπέζι με θέμα The Ocean of Data Analytics. Ο ίδιος επεσήμανε πως «H συνομιλία με την ομάδα των παιδιών με θέμα τον μεγάλο όγκο των δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί σήμερα, ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Επικεντρωθήκαμε στα διαθέσιμα δεδομένα τα οποία ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διαχειρίζεται και αναλύει, συζητήσαμε για τα πρόσθετα δεδομένα τα οποία θα έδιναν μεγαλύτερη αξία στην ανάλυσή μας αλλά και για τα έργα τα οποία υλοποιούμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υποστηρίξουμε την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων της αεροδρομιακής κοινότητας με μοναδικό στόχο την εξέλιξη των υπηρεσιών μας προς τον επιβάτη. Όλα τα παιδιά της ομάδας είχαν μεγάλη συμμετοχή με πολλές ερωτήσεις αλλά και ιδέες, ενώ η τελική παρουσίαση σε μορφή «πάνελ» της ομάδας μας σε όλους τους συμμετέχοντες στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία».  
 
Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις μεγάλες ανατροπές που φέρνουν τα Big Data και η επεξεργασία τους στη γνώση και τις ικανότητες που απαιτούνται και επιχειρεί με τα Youth Talks Εvents να ανταλλάξει απόψεις με τη νέα γενιά και να βοηθήσει στην προετοιμασία της για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη εργασιακή πρόκληση που φέρνει η ψηφιακή εποχή.
 
Τέλος, η Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Βενετία Κουσία, δήλωσε ότι τα εργαστήρια διαλόγου με τους νέους συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν ευχάριστα τόσο από την ολοένα και μεγαλύτερη προσέλευση όσο και από τη διαφορετικότητα των απόψεων με τις μεγαλύτερες γενιές. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε και επιβεβαιώνουν ότι το αντίδοτο στον φόβο είναι η γνώση.
 
Χορηγός: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών                                      
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ, Business Partners
Διαδικτυακοί Χορηγοί Επικοινωνίας: emea.gr, skywalker.gr, startupper.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ