Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης για τον Όμιλο Quest

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.   

Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2018 πέτυχε:

•Διψήφια ανάπτυξη στις Πωλήσεις (+17,3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
•Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+14,4%), των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (66%) και των κερδών ανά μετοχή (104,6%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
•Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανεισμός) διαμορθώθηκαν σε € 16,5 εκατ. έναντι € 18,4 εκατ. στο τέλος του περυσινού εννεαμήνου και  -€4,5 εκατ. στο τέλος του 2017.    

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €4,35 εκατ. σε σχέση με €4,18 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε €3,18 εκατ. έναντι €3,10 εκατ. πέρυσι και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €3,13 εκατ. έναντι κερδών €2,99 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017. Τα έσοδα της Μητρικής εταιρείας στο εννεάμηνο του 2018 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €3,43 εκατ. έναντι €3,34 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ