Η Manifest στο μονοπάτι του μέλλοντος

Ο «Οργανισμός του μέλλοντος: Η άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου για το τι θα ακολουθήσει» ήταν η θεματική του Forum που διοργάνωσε το CEO Clubs Greece. Η διοικητική ομάδα της Manifest είχε την χαρά να παρακολουθήσει την εξαιρετική ομιλία του Chuck Mitchell (Executive Director, Knowledge Content & Quality at The Conference Board) που εστίασε στις θεμελιώδεις αλλαγές παραδείγματος που αναγκάζουν τις εταιρείες να ανακαλύψουν ξανά τον εαυτό τους. Ανεξάρτητα από την επιτυχία του παρελθόντος, οι ανασταλτικές δυνάμεις καθιστούν τις δομές και τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών και της βιομηχανίας παρωχημένες, αλλάζοντας βαθιά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και πως οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία.

Μέσα από πρόσφατες έρευνες και την προοπτική των διευθυντικών στελεχών και C-Suite στελεχών των εταιρειών, συζητήθηκαν η δομή και η πετυχημένη μεθοδολογία ενεργειών της επιχείρησης του μέλλοντος, οι επιπτώσεις για το εργατικό δυναμικό, αλλά ειδικά για την ηγεσία και το ταλέντο, από πού θα προέρχεται, ποιες δεξιότητες θα χρειαστεί και πώς θα διαχειριστούν οι εταιρείες αυτές τις εξελισσόμενες εργατικές δυνάμεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ