Παρουσίαση Οικονομικού και Κοινωνικού Αντίκτυπου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Δανιηλίδης: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία με τη λειτουργία της παράγει €620 εκατομμύρια προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα 

*Τη Μελέτη των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων των δραστηριοτήτων της  για το 2017 παρουσίασε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
*Ουσιαστική η συμβολή της εταιρίας στην απασχόληση, το εγχώριο ΑΕΠ, τα έσοδα του κράτους, αλλά και τον πρωτογενή τομέα

Με τίτλο «Παράγουμε ένα Καλύτερο Αύριο», η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσίασε τα αποτελέσματα της Μελέτης των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων των Δραστηριοτήτων της για το 2017. Τα αποτελέσματα της Μελέτης επιβεβαιώνουν τη συνεισφορά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, τεκμηριώνοντας την προστιθέμενη αξία που παράγει η εταιρία μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, με βάση τα ευρήματα της Μελέτης, υπολογίζεται ότι:

• €620 εκατ. είναι η συνολική προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της εταιρίας, η οποία αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ της χώρας 

• για κάθε 1€ προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, προστίθενται 6,56€ στην ευρύτερη οικονομία

• €562 εκατ. είναι η συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους, η οποία αντιστοιχεί στο 0,75% των φορολογικών εσόδων της χώρας

• 20.995 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης υποστηρίζονται άμεσα και έμμεσα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, που αντιστοιχούν στο 0,57% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας

• 798 θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού που ξεκίνησε το 2008 στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η εταιρία να παράγει σήμερα 16 μπίρες από ελληνικό κριθάρι

Παράλληλα,
• Η εγχώρια παραγωγή μηλίτη, που θα ξεκινήσει το 2019 με την επένδυση που ανακοίνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει πάνω από €2 εκατ. επιπλέον προστιθέμενη αξία και 65 νέες θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της Μελέτης, ο κος. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με επίδραση σε 40 διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας και συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ €620 εκατ., η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεχίζει να αποτελεί μία εταιρία πρωταθλητή με βαρύνουσα σημασία για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε ένα δυναμικό παρών στην ελληνική βιομηχανική και επιχειρηματική σκηνή, να είμαστε πρωτοπόροι σε θέματα υπευθυνότητας και βιωσιμότητας και να συνεργαζόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στη διαμόρφωση του νέου ελληνικού οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.»

Η Μελέτη των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων των δραστηριοτήτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εκπονήθηκε από την ΕΥ Ελλάδος και καλύπτει το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017. Ο υπολογισμός της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας βασίστηκε στο μοντέλο “εισροών-εκροών” για την αποτύπωση των επιδράσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

Λίγα Λόγια για τη μελέτη:

H μελέτη για τον Κοινωνικό και Οικονομικό Αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και έχει ιδιαίτερη αξία καθώς συμβάλλει στον έλεγχο, την αξιολόγηση και τη συστηματική βελτίωση του βιομηχανικού-παραγωγικού μοντέλου της εταιρίας. Παράλληλα, αποτυπώνει τόσο την ονομαστική αξία της συνεισφοράς της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, όσο και τη συνολική προστιθέμενη αξία που παράγει για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Συνολικά, μελετήθηκε το αποτύπωμα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε 40 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την κλαδική κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Σύμφωνα με το μοντέλο, υπολογίστηκε η συνολική κοινωνικο-οικονομική επίδραση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα σε τρεις κατηγορίες επιδράσεων: άμεσες επιδράσεις (πχ θέσεις εργασίας, μισθοί, φόροι, κοκ), έμμεσες (επίδραση στους προμηθευτές της και τους προμηθευτές αυτών) και επαγόμενες (που προκύπτουν μέσω της δαπάνης εισοδήματος των εργαζομένων της εταιρίας και των εργαζομένων των προμηθευτών της).

Ολόκληρη η έρευνα βρίσκεται διαθέσιμη στο link.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ