Η ΕΠΙΟΝΗ συμμετείχε στο συνέδριο Χρηστών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Συμμετοχή στο συνέδριο Χρηστών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ενόψει της απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ