Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΠΑΣΕΠΠΕ

10ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΠΑΣΕΠΠΕ και Συγκρότηση Νέου Δ.Σ.

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολλών εταιρειών Μελών, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό 10η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΠΑΣΕΠΠΕ, όπως είχε ανακοινωθεί. 

Κατά την διάρκειά της, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων, κάνοντας εκτενή απολογισμό των πρωτοβουλιών και των δράσεων της θητείας του κατά την περίοδο 2016 έως 2018. 

Κατόπιν ακολούθησε διάλογος με τα παρευρισκόμενα Μέλη, εκφράστηκαν απόψεις για τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και προτάσεις για τη δράση του Συνδέσμου, για την επόμενη διετία. 

Στη συνέχεια, μετά την ομόφωνη έγκριση των Πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού ακολούθησε ψηφοφορία και εξελέγη το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Την 12η του Δεκεμβρίου 2018 το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με διετή θητεία. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
  • Πρόεδρος – Γκολιόπουλος Κωνσταντίνος
  • Α. Αντιπρόεδρος – Παπαδάκης Αντώνιος
  • Β. Αντιπρόεδρος – Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος
  • Γενικός Γραμματέας – Λιναράκη Γεωργία
  • Ταμίας – Ψαρομιχαλάκης Μιχάλης
  • Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος
  • Σύμβουλος Επιστημονικών Θεμάτων – Χαλαράκης Ελευθέριος
  • Μέλος – Δρακόπουλος Χρήστος

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ