Πρόγραμμα για στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής Εκπαίδευσης από το Alba

Συνδυασμός σύγχρονης θεωρίας, συνεργατικής μάθησης, ομαδικών εργασιών και διαδραστικών παιγνίων, μελέτη βέλτιστων πρακτικών, σε ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται με επιτυχία για 3η χρονιά. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2019
Early booking: έως 10 Φεβρουαρίου 2019

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το τμήμα Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece διοργανώνει το πρόγραμμα Leading the Learning Enterprise: Strategic Management of Learning & Development, σχεδιασμένο αποκλειστικά για στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής Εκπαίδευσης. Το σεμινάρια θα προσφέρονται από 4 Μαρτίου έως 21 Μαΐου, έχουν συνολική διάρκεια 72 ωρών και θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Alba στο κέντρο της Αθήνας. 

Σκοπός των σεμιναρίων

Με την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ο ρόλος των στελεχών οργανωσιακής εκπαίδευσης μεταβάλλεται δραστικά και διαρκώς. Πλέον τα στελέχη καλούνται να συνθέσουν τη σύγχρονη κατανόηση της στρατηγικής, της μάθησης και της τεχνολογίας με περιβάλλοντα μάθησης και περιεχόμενα γνώσης. Nα συνδέσουν τους στρατηγικούς στόχους των οργανισμών με τις ανάγκες προσωπικής κι επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών τους, καθώς και με τις δεξιότητες και τους τρόπους σκέψης και συνεργασίας που θα οδηγήσουν τους οργανισμούς σε νέες στρατηγικές επιλογές και αποφάσεις.

Ήδη στα προηγούμενα σεμινάρια συμμετείχαν περισσότερα από 45 στελέχη Ανθρωπίνων Πόρων κι Οργανωσιακής Εκπαίδευσης από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις του τραπεζικού χώρου, της φαρμακευτικής αγοράς, των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας, της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων, των υπηρεσιών, κ.ά.

Μία πολυδιάστατη διαδικασία μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών

Σύγχρονη θεωρία, συνεργατική μάθηση, ομαδικές εργασίες διαδραστικά παίγνια, καθώς και μελέτη βέλτιστων πρακτικών από διεθνή οργανωσιακά περιβάλλοντα είναι μερικά από τα συστατικά του προγράμματος. Η παρουσία έμπειρων στελεχών εκπαίδευσης από διαφορετικούς χώρους, εξειδικευμένους εισηγητές και ακαδημαϊκούς με έρευνα στα πεδία της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, της Οργανωσιακής Μάθησης και της Στρατηγικής, εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα.  

Οι άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται τα θέματα του προγράμματος είναι:
  • Στρατηγικός ρόλος της Μάθησης στους Οργανισμούς
  • Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση των τμημάτων Εκπαίδευσης
  • Σύνθεση Εμπειριών Μάθησης, Επιλογή Συνεργατών και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
  • Μάθηση και Οργανωσιακές Αξίες
  • Η Μάθηση την Εποχή της Ψηφιακής Ανατροπής και η χρήση μεθόδων Agile και Scrum στην Οργανωσιακή Εκπαίδευση
  • Μοντέλα Μάθησης για την Ψηφιακή Εποχή
  • Η σύνθεση, η κατανόηση και η διάδοση της αξίας της Στρατηγικής Μάθησης.
Χάρη στα παραπάνω, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν δεξιότητες και αποκτούν νέα γνώση. Επαναπροσδιορίζουν, προσαρμόζουν και προετοιμάζουν τους εαυτούς και τις ομάδες τους για τα νέα δεδομένα και τις νέες δυνατότητες της οργανωσιακής μάθησης. Πολύ περισσότερο, όμως, είναι πλέον σε θέση να συνδιαμορφώνουν τις οργανωσιακές αξίες, την κουλτούρα και τη στρατηγική, να δημιουργούν νέες τάσεις και προοπτικές αλλά και να μετασχηματίσουν το μέλλον της Οργανωσιακής Μάθησης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ