Η ΕΛΕΠΑΠ φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού της

Η ΕΛΕΠΑΠ φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού της. Στο σεμινάριο για την Ποδιατρική, παρουσιάστηκαν τρόποι αξιολόγησης και σχεδιασμού που εφαρμόζει ένας Ποδίατρος, για τη θεραπεία των παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ