Η ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκινά συνεργασία με τη Nielsen

Για την εκπαίδευση στελεχών της στη μεθοδολογία του Category Management

Η Nielsen παρουσίασε στην ΑΒ Βασιλόπουλος το νέο διαδραστικό διήμερο workshop «Shopper Centric Category Management», το οποίο ενσωματώνει στο ήδη υπάρχον μοντέλο μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση, καθώς και την πολύτιμη γνώση που παρέχει η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή.

To Workshop, στο πλαίσιο της ανάλυσης διαχείρισης κατηγοριών, έδωσε τη δυνατότητα σε 22 έμπειρα στελέχη της AB να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική λήψη μίας σειράς σημαντικών αποφάσεων που αφορούν: στο κατάλληλο εύρος προϊόντων που ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών, στις βασικές αρχές merchandising και πώς αυτές επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στο σημείο αγοράς, στην κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική με βάση τις προτιμήσεις και την ευαισθησία των καταναλωτών ως προς την τιμή και στην κατάλληλη πολιτική προώθησης που μπορεί να επηρεάσει την καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά.

Πηγή: marketingweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ