Η Eurobank Asset Management στο PRI Initiative

Με την υποστήριξη της Global Sustain

Με την καθοδήγηση της Global Sustain, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment)» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας (PRI signatories), στο πλαίσιο της στρατηγικής τους εντάσσουν τη διασύνδεση των επενδυτικών τους αποφάσεων με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environment, Society, Governance), με όχημα την εφαρμογή έξι αρχών για μια υπεύθυνη επενδυτική στρατηγική όπως ανακοινώθηκαν το 2006 στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του ΟΗΕ.

Η Global Sustain, μοναδικό μέλος του PRI στην Ελλάδα από το 2014, ανέλαβε την υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ στο δίκτυο PRI και την εσωτερική εκπαίδευση στελεχών τόσο της ΑΕΔΑΚ όσο και της Τράπεζας σχετικά με υπεύθυνες επενδυτικές στρατηγικές, τάσεις και εξελίξεις του χώρου. Επιπλέον, η Global Sustain οργάνωσε μία ημερήσια, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για τις υπεύθυνες επενδυτικές στρατηγικές και τις βέλτιστες πρακτικές αγοράς, με εισηγητές ανώτερα στελέχη από διεθνείς κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε υπεύθυνες επενδύσεις όπως Allianz, European Investment Bank, Bloomberg και Arabesque Partners. 

Η Ελένη Κορίτσα, Deputy CEO της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αλλά και πολύ υπερήφανοι που αποτελέσαμε την πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην πρωτοβουλία PRI, απόφαση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου Eurobank για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας.»

Ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ένταξη εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών από τη χώρα μας στον πλέον έγκυρο και έγκριτο φορέα υπεύθυνων επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούν προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας την τρέχουσα περίοδο.»

Σήμερα, το PRI Initiative αριθμεί παγκοσμίως περισσότερα από 2.200 μέλη που ελέγχουν συνολικά κεφάλαια άνω των 82 τρισ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο και δραστηριοποιούνται σε πάνω από 50 χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.unpri.org/

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ