Συνάντηση εργασίας Αναπ.Υπουργού Περιβάλλοντος με το Δ.Σ.ΠΑΣΕΠΠΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 06.03.2019, στην Αθήνα, στα γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας συνάντηση εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού, κου Σωκράτη Φάμελλου με το Διοικητικού Συμβούλιο του ΠΑΣΕΠΠΕ. 

Κατά την διάρκειά της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου παρουσίασε τα σοβαρά προβλήματα των μελών του συνδέσμου καθώς και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στην Περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, κάνοντας εκτενή αναφορά σε αυτά αλλά και σε τρόπους αντιμετώπισής τους.

Στη συνάντηση συζητήθηκε μία ευρεία γκάμα θεμάτων όπως:

– Σύστημα δημοπράτησης Περιβαλλοντικών Έργων
– Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) – Λειτουργία/ Εφαρμογή του ΗΠΜ
– ΚΥΑ για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένης ιλύος
– ΚΥΑ για την διάθεση υγρών αποβλήτων
– Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις
– Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)
– Συναποτέφρωση εισαγόμενων αποβλήτων
– Εξορθολογισμός του  τρόπου λειτουργίας ΧΥΤΥ
– Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και συνεργασία του Συνδέσμου με το ΥΠΕΝ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της συναντήσεως υπήρχε εποικοδομητικός διάλογος, εκφράστηκαν απόψεις καθώς και προτάσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στο κλάδο του περιβάλλοντος. 

Ο Υπουργός, κύριος Σωκράτης Φάμελλος, αναγνώρισε σε πολλά από τα παραπάνω θέματα την αναγκαιότητα ανάληψης απαραίτητων πρωτοβουλιών, ενώ ενημέρωσε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας για πλήθος ενεργειών που έχει ήδη δρομολογήσει. 

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται μεταξύ άλλων και για τα παραπάνω ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση αυτή, καθώς αποτελούν ένα μόνο μέρος των ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ αμφότερα τα μέλη δεσμευτήκαν να συνεχιστεί η επικοινωνία αυτή και να αναληφθούν τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα για την εξάλειψη των προβλημάτων που συνεχώς αντιμετωπίζουν τα μέλη μας. 

Ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς στις οποίες ο σύνδεσμος θα επιδιώξει την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στα χρόνια προβλήματα του κλάδου.

Ο Σύνδεσμός μας ευχαριστεί τον Υπουργό για τον χρόνο που διέθεσε, για το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα ζητήματα του κλάδου και την συνεχή προσπάθειά του να διευθετηθούν πολλά από τα προβλήματα που άπτονται στο περιβάλλον.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ