Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Συνεδρίαση της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας με θέμα την Υγεία

Ο ιατρικός τουρισμός στο επίκεντρο συνεδρίασης της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για την Υγεία
 
Με τίτλο «Επιτεύγματα και προκλήσεις στον τομέα της Ιδιωτικής Υγείας – H εμπειρία στην προσέλκυση ασθενών από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και προσκεκλημένη την κα Στέλλα Γκιώνη, Εμπορική Διευθύντρια του Ομίλου Υγεία, συνεδρίασε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 η Κλαδική Ομάδα Εργασίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που έχει ως αντικείμενο την Υγεία. 
 
Η Κλαδική Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου της Υγείας, Μέλη, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα από το χώρο του φαρμάκου, τον ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό και των υπηρεσιών υγείας.
 
Λόγω της πολυπλοκότητας των ζητημάτων που σχετίζονται με την υγεία, η Ομάδα έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη συστηματική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου τα μέλη της να έχουν σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στο χώρο της υγείας. 

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνεδρίασης, η κα Στέλλα Γκιώνη ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση της δυναμικής του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης, μέσα από τον ιδιωτικό κλάδο υγείας. Εν συνεχεία, στη συζήτηση που ακολούθησε, παρουσιαστήκαν ενδελεχώς οι κύριοι τομείς του ιατρικού τουρισμού στη χώρα και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία συνείδησης για την Ελλάδα ως ιατρικό προορισμό.

Έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα τη διασφάλιση του υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών υγείας και προσφέροντας υπηρεσίες εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, ο Όμιλος επενδύει συνεχώς σε τεχνολογία αιχμής και αποτελεί σήμερα «το κλειδί» στην επιτυχία προσέλκυσης ασθενών στη χώρα. Τονίστηκε επιπλέον η ανάγκη ανάληψης σημαντικών πρωτοβουλιών και στο χώρο της υγείας, ώστε να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί για τη χώρα στο εξωτερικό, λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης την οποία βίωσε. 

Η Κλαδική Ομάδα Εργασίας με θέμα την Υγεία, δημιουργήθηκε το 2017 με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο και στόχο τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή απόψεων  και νέων ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της Υγείας. Το έργο της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας επιλέγεται από τα μέλη της, τα οποία συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Βασικό μέλημα της Κλαδικής Ομάδας είναι πέρα από τη διαμόρφωση πλαισίου για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας στη χώρα και η ανάδειξη του τομέα ως επιχειρηματική ευκαιρία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γερμανία. Για το σκοπό αυτό τα μέλη της συζητούν την ανάπτυξη της συνεργατικότητας, προκειμένου να συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου υγείας, προκειμένου να αποτελέσει εξαγωγικό παράδειγμα προς μίμηση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ