Η Χριστίνα Ζαχάκου στη Global Sustain

Η Χριστίνα Ζαχάκου είναι Advisory and Project Consultant στη Global Sustain. Συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής ευθύνης καθώς και στη διαχείριση στοιχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία οριοθέτησης της εταιρικής στρατηγικής στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα στη διοίκηση στο πλαίσιο των εταιρικών εκπαιδεύσεων για θέματα αειφορίας και standards. 

Η εργασιακή της εμπειρία ξεκίνησε στον οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI) και περιλαμβάνει benchmarking analysis και πολύ καλή γνώση των GRI προτύπων (G4 και GRI Standards). Στο πλαίσιο της εργασιακής της εμπειρίας έχει συμμετάσχει σε έργα έρευνας βιωσιμότητας, materiality analysis και stakeholder engagement. Η Χριστίνα είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Environment & Resource Management του Vrije Universiteit, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Εξειδικεύεται σε ζητήματα ενέργειας και ενεργειακής μετάβασης, καθώς και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ