Παρουσίαση του κ. Σπανού στο 2ο Risk & Crisis Leadership Meeting της TÜV HELLAS

Ας πάμε το Risk & Crisis Management ένα βήμα μπροστά…

…Ειδικά σχεδιασμένο για κορυφαία στελέχη εταιρειών που έχουν την αρμοδιότητα για την έγκριση του Risk Management Plan ή έχουν την τελική ευθύνη κατά το ξέσπασμα των εταιρικών κρίσεων. 

Η διήμερη συνάντηση στοχεύει κυρίως στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, η οποία θα φανεί χρήσιμη όταν πρέπει να ληφθεί η σωστή απόφαση, κατά τη δημιουργία του πλαισίου Risk Management ή όταν η «τα σύννεφα της Κρίσης πυκνώσουν επικίνδυνα». 

Γι’ αυτό και η συνάντηση επικεντρώνεται κυρίως στην αλληλεπίδραση του κεντρικού ομιλητή με το ακροατήριο των στελεχών, μέσω ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων σε workshops/ case studies, τα οποία εκτείνονται σε πολύ μεγαλύτερο εύρος σε σχέση με την απλή ανάλυση των θεμελιωδών στοιχείων της διαχείρισης ρίσκων και κρίσεων.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Risk & Sustainability: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group

Ο Μιχάλης Σπανός διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνων επενδύσεων. Υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υλοποίηση στρατηγικών αειφορίας και στη δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Έχει εργασθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας) σε ομάδα εμπειρογνωμόνων (Βρυξέλλες) για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με τη συμβολή της στην υλοποίηση και χρηματοδότηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals – SDGs).

Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων και των επενδύσεων. Διετέλεσε μέλος της συντονιστικής γραμματείας του Global Compact Network Hellas των Ηνωμένων Εθνών (2012-2018) και είναι μέλος του Advisory Board του CEO Clubs International στην Ελλάδα από το 2014. 

Επίσης είναι εκπαιδευτής σε θέματα αειφορίας, εταιρικής υπευθυνότητας και διαχείρισης κινδύνων και ομιλητής σε εξειδικευμένα συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μέλος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας FMC (ΗΠΑ), Senior Associate στο AHC Group (ΗΠΑ) και επισκέπτης καθηγητής στο MBA International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Cyprus International Institute of Management. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κάτοχος ΜΒΑ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ