Boussias Communications: Ολοκληρώθηκε το Health IT Conference

Γόνιμος ο διάλογος Υπουργείου Υγείας, φορέων και επαγγελματιών με στόχο το μέλλον της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Υγεία

Ολοκληρώθηκε το Health IT Conference, 16-17 Απριλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Πάνω από 500 στελέχη Πληροφορικής Νοσοκομείων, ΥΠΕ και φορέων υγείας της χώρας, εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΠΥΥ, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωποι εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων και μέλη του ακαδημαϊκού χώρου, συναντήθηκαν στις 16 και 17 Απριλίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, σε έναν στρατηγικό διάλογο για τον ψηφιακό ανασχηματισμό της χώρας.

Το Health IT Conference 2019 διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Health Daily και το Netweek της Boussias Communications, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και με τη συνεργασία του HL7 Hellas, της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Με έμφαση σε θέματα όπως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο ΕΣΥ και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας δημοσίου και  ιδιωτικού τομέα, αλλά και με την παρουσίαση σημαντικών εξελίξεων πάνω σε θέματα όπως ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, τα μεγάλα δεδομένα υγείας, το GDPR, τα RIS-PACS κ.ά, το συνέδριο αποτέλεσε και φέτος ένα σημαντικό forum διαλόγου γύρω από τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Υγεία. 

Οι τρέχουσες δράσεις ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο ΕΣΥ αλλά και ουσιαστικές προτάσεις αναφέρθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, το οποίο άνοιξε με ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, ο οποίος παρουσίασε τη στρατηγική του υπουργείου σε σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον τομέα της Υγείας, μεταφέροντας παράλληλα τη δέσμευση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού ότι η ψηφιακή υγεία θα περάσει στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου. O Γ. Μπασκόζος τόνισε ότι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας δια νόμου έχει γίνει «αυτοτελής» εδώ και έναν μήνα περίπου. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με την πολιτική ηγεσία, υπερβαίνοντας γραφειοκρατίες και καθυστερήσεις. Ο λόγος της αυτονόμησής της, σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο, είναι ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μια οριζόντια και εξαιρετικά κομβική διεύθυνση, που διασυνδέεται με όλο το σύστημα υγείας, σχεδιάζει και υλοποιεί σημαντικά εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που διαχέονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας του συστήματος υγείας. Ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί και σε επίπεδο Νοσοκομειακών Μονάδων Υγείας, μετατρέποντας τις Υποδιευθύνσεις Πληροφορικής σε «αυτοτελείς», υπαγόμενες άμεσα στη διοίκηση. Επίσης, έκανε λόγο για το σημαντικό έργο της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι προχωρά η διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Διαλειτουργικότητας με τη συνεργασία όλων των φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη του Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών (ΕΚΦΟ) που θα υποστηρίξει το κεντρικό μητρώο φαρμάκων του Υπουργείου.

Θέματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των συνέδρων ήταν: Το παρόν και το μέλλον της Διαλειτουργικότητας στον Τομέα Υγείας, η διαχείριση και αξιοποίηση των Big Data, το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα RIS-PACS στο σύνολο των ΜΥ του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, η παρουσίαση των διαδικασιών υποστήριξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας και της παρεχόμενης φροντίδας υγείας των πολιτών, ενώ αξιόλογες προτάσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο στρογγυλού τραπεζιού με θέμα την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας και τα οφέλη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του HL7 και του ΕΚΠΥ. 

Η πρώτη καταγραφή των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών υγείας

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενότητας του συνεδρίου παρουσιάστηκε στους συνέδρους μια πρώτη καταγραφή των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για τη χρήση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Οι απαντήσεις στα σχετικά ερωτηματολόγια (225 απαντήσεις, 37% ιδιώτες και 63% από δημόσιες δομές 46% Παθολόγοι και Γενικοί ιατροί) κατέδειξαν αρκετά σημαντικά ευρήματα και ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία και συζητήθηκαν στη διάρκεια του στρογγυλού τραπεζιού με το οποίο και έκλεισε το συνέδριο. Σύμφωνα λοιπόν με την άτυπη αυτή έρευνα: 
  • Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου (87%) θα συμμετείχε σε δράσεις διαβούλευσης με το Υπουργείο
  • Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου(68%) θα διέθετε τον απαραίτητο χρόνο για τη συμπλήρωση του ιστορικού υγείας των πολιτών
  • Η συντριπτική πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου επιθυμεί την εφαρμογή της άυλης συνταγής (90%) και τη διάθεση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (93%)
  • Η πλειονότητα του ιατρικού κόσμου (93%) επιθυμεί την ενοποίηση των εφαρμογών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ σε μια υπηρεσία
  • Το 21% του ιατρικού κόσμου θα δεχόταν να καταβάλει  ένα συμβατικό τίμημα που θα ανταποκρίνεται στη διάθεση ενιαίων υπηρεσιών ενώ το 72% διαφωνει με μια τέτοια προσέγγιση
  • Το 25%  των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι χαμένος χρόνος να χρησιμοποιήσει κάποιος το helpdesk της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ
  • Καθημερινά προβλήματα εντοπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών συνταγογράφησης ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ 30% 
  • Το 50% των χρηστών θεωρεί την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση «αργή» σε επίπεδο απόκρισης
  • Το 33% των χρηστών κάνουν χρήση τρίτων εφαρμογών ενώ το 30% θεωρεί πως καλύπτεται από τις εφαρμογές που του παρέχει το δημόσιο. Το 16% και το 20% των χρηστών δε γνωρίζει πως η ΗΔΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ αντίστοιχα, έχουν υπηρεσία υποστήριξης χρηστών 
  • Αναφορικά με την εκπαίδευση στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, ποσοστό μόλις 3% των χρηστών δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποια σχετική εκπαίδευση, ενώ ποσοστό 78% δηλώνουν «αυτοδίδακτοι».
Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: Cosmote, CISCO. 

Μεγάλος Χορηγός η Check Point Software Technologies Ltd., ενώ χορηγοί η Computer Solutions, η Dataverse, η ESET, η Icon Dynamics Ιατρικά Συστήματα, η iKnowHow, η IQVIA, η ORCO Organization & Computing AE, η Performance Technologies, η Priority, η Roche Diagnostics, η Siemens Healthineers και η Sigmasoft.

Με την τιμητική Υποστήριξη των  φορέων: ΕΕΜΕΠΥ – Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορική, ΕΕΜΥΥ –  Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας και ΣΕΠΒΕ – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.

Υποστηρικτές του Συνεδρίου: Michalopoulou & Associates και Philips 

Media Partners: Action Global Communications | Χορηγός Επικοινωνίας: insinder.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ