Η Global Sustain μέρος της πρωτοβουλίας CEOs Call to Action & Collaboration

Στις 7 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Brussels SDGs Summit). Οι σύνεδροι, που ξεπερνούσαν σε αριθμό τους 400 καθώς και εκπρόσωποι των 100 διευθυνόντων συμβούλων τοποθετήθηκαν ομόφωνα για ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών τους με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης βάσει της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η προτροπή και άλλων επιχειρήσεων, κλαδικών ή άλλων φορέων να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαλόγου προκειμένου να γίνει μια νέα διαπραγμάτευση για την Ευρώπη δημιουργώντας αξία τόσο για την κοινωνία όσο και για το επιχειρείν. 

Ο Μιχάλης Σπανός, Managing Director, Global Sustain Group συνυπέγραψε το CEOs Call to Action & Collaboration σημειώνοντας: «Είναι σημαντικό που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με σκοπό να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα αναφορικά με την Ατζέντα του ΟΗΕ. Έχουμε ένα κοινό όραμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της και στοχεύουμε στη δημιουργία ευημερίας και βιωσιμότητας χωρίς αποκλεισμούς.»

Η εκδήλωση υποστήριξης του CEOs Call to Action & Collaboration είναι δυνατή μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ