Η Eurobank καλύτερος φορέας υποδοχής πρακτικής άσκησης φοιτητών

Το βραβείο του καλύτερου φορέα  υποδοχής πρακτικής άσκησης φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 έλαβε η Eurobank από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκησης Φοιτητών ΑΠΘ» που χρηματοδοτείται από τον φορέα. 

Πρόκειται για μια νέα κατηγορία πρακτικής άσκησης φοιτητών που χρηματοδοτείται από τον εκάστοτε φορέα υποδοχής και ξεκίνησε το 2017 συνεχίζοντας την παράδοση του ΑΠΘ το οποίο εδώ και έξι χρόνια αξιολογεί το αντίστοιχο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. 

Η Eurobank ήταν η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στην εν λόγω κατηγορία όπου διακρίθηκε μεταξύ 19 συμμετεχόντων.  

Στην τελετή βραβεύτηκαν επίσης οι 39 καλύτεροι φοιτητές από τα 39 τμήματα του ΑΠΘ με βάση την απόδοση των φοιτητών και την αξιολόγησή τους από τους φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν καθώς και 39 φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ. Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκε η Eurobank ήταν οι επίσημες αξιολογήσεις που έκαναν φοιτητές οι οποίοι έκαναν πρακτική άσκηση στη Eurobank το 2018, το επίπεδο καλής συνεργασίας της Τράπεζας με το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και ο αριθμός φοιτητών του ΑΠΘ που έκαναν  πρακτική άσκηση στην Τράπεζα. 

Η επιλογή της Eurobank αποτελεί επιβράβευση της συνέπειας με την οποία η Τράπεζα στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια το θεσμό της μαθητείας φοιτητών, ένα πολύτιμο σημείο επαφής με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα της χώρας, το οποίο και εμπλουτίζει σε διαρκή επικοινωνία με τους αντίστοιχους φορείς, αναγνωρίζοντας στους νέους αυτούς και πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργής επαφής της Τράπεζας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και της διασύνδεσης των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Η Eurobank στο πλαίσιο των προγραμμάτων που προσφέρει για πρακτική άσκηση έχει απασχολήσει περισσότερους από 2.000 φοιτήτριες και φοιτητές τα τελευταία δέκα (10) χρόνια ενώ και το 2018 συνεχίστηκαν με επιτυχία από την Τράπεζα τα προγράμματα «Πρακτικής Άσκησης & Μαθητείας» με τη συμμετοχή 266 φοιτητών από Ανώτατα (ΑΕΙ) και Τεχνολογικά (ΑΤΕΙ) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μεταξύ άλλων η Eurobank υλοποιεί για πέμπτο (5ο ) διαδοχικό έτος πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για φοιτητές με εξειδίκευση στον ψηφιακό τομέα (Digital Experts) που βασίζεται στην απασχόληση φοιτητών σε επιλεγμένα καταστήματα της Eurobank για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πελατών της σχετικά με τη χρήση και τα οφέλη της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν ήδη απασχοληθεί 280 φοιτητές ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περισσότεροι από 200.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ