Κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο

Οι διοικήσεις των εταιρειών Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και Χαλυβουργική Α.Ε. αποφάσισαν να υποβάλουν προς έγκριση στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο συνολικής ισχύος 880 MW, που θα ενσωματώνει την πλέον σύγχρονη και περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία.


Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής προβλέπεται να κατασκευασθεί σε έκταση εντός των εγκαταστάσεων της Χαλυβουργικής, η οποία κατέχει τη σχετική άδεια παραγωγής.


Το σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας προβλέπει τη δημιουργία ξεχωριστής ανώνυμης εταιρείας που θα αναλάβει το εν λόγω έργο με τη Χαλυβουργική να κατέχει το 51% και τη ΔΕΗ το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της.


Η υλοποίηση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου θα εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη τόσο για τις δύο συνεργαζόμενες εταιρείες όσο και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Ειδικότερα:  • Η Χαλυβουργική Α.Ε. -μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικές βιομηχανίες της χώρας και με πολύ μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στη χώρα μας- μπαίνει στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.
  • Η ΔΕΗ για πρώτη φορά στην ιστορία της αναπτύσσει κοινή παραγωγική δραστηριότητα με μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, δημιουργώντας ένα “νέο μοντέλο” αμοιβαία επωφελούς επιχειρηματικής συνεργασίας που θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό της αγοράς ηλεκτρισμού.
  • Η δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης εταιρείας ηλεκτρισμού η οποία, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και την τεχνογνωσία της ΔΕΗ και της Χαλυβουργικής, θα συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά του ηλεκτρισμού, με τη θετική σε αυτό συμβολή της ΔΕΗ και στην αύξηση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της χώρας.
  • Η ολοκλήρωση της σχετικής επένδυσης θα επιτρέψει στις δύο συνεργαζόμενες εταιρείες να αποκτήσουν μια νέα πηγή εσόδων και κερδών στη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρισμού.
  • Η πραγματοποίηση της επένδυσης θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εισοδημάτων, ασφαλιστικών πόρων κλπ σε όφελος των εργαζομένων της βιομηχανίας ηλεκτρισμού και της Τοπικής Κοινωνίας.
  • Η χωροθέτηση της μονάδας φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα αποτελεί στρατηγικής σημασίας σημείο, λόγω της γειτνίασης με τη μεγαλύτερη περιοχή κατανάλωσης ηλεκτρισμού στη χώρα, και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ευστάθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
Η λειτουργία της νέας μονάδας θα συντελέσει:


  • Στην πληρέστερη ικανοποίηση των μεγάλων αναγκών της χώρας για αύξηση της συνολικής ισχύος και, κυρίως, αυτών των αναγκών που αυξάνονται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς στο Λεκανοπέδιο Αττικής και στην Πελοπόννησο.
  • Στην αποτελεσματικότερη υποκατάσταση των εισαγωγών στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, το κόστος των οποίων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά στα τελευταία χρόνια.
  • Στην εξασφάλιση της μακροχρόνιας διαθεσιμότητας ισχύος και, επομένως, της αξιοπιστίας του Συστήματος.
  • Στην ενσωμάτωση της πλέον σύγχρονης και περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας που εξασφαλίζει τις καλλίτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις, αφού θα επιτυγχάνει βαθμό ενεργειακής απόδοσης που θα υπερβαίνει το 56%.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ