Νέα Διοικούσα Επιτροπή και Διοικητικό Συµβούλιο στο Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνο-Αµερικανικου Εµπορικού Επιµελητηρίου διεξήχθη µε απαρτία την Πέµπτη 27 Ιουνίου 2019. Στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης υπήρχε και η εκλογή των αιρετών 25 µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία διεξήχθη επιτυχώς. Τα νέα αιρετά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου συνήλθαν σε σώµα την 28 Ιουνίου 2019 και εξέλεξαν τη ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου καθώς και τα επίτιµα (αριστίνδην) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως ακολούθως: 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Μπακατσέλος Νικόλαος, Pyramis Metallourgia A.E.

Αντιπρόεδροι: Καφάτος Βασίλης, Deloitte Business Solutions S.A.
Σαρακάκης Ιωάννης ∆., Saracakis Brothers S.A.

Γενικός Γενικός: Κωστόπουλος Αλέξανδρος, Foresight Strategy & Communications

Ταµίας:  Παναγιωτοπούλου Λίτσα, EVIA.IP Ltd
Σύµβουλοι: Κανελλόπουλος Παύλος,  AIG Greece
Κυριακίδης Γιάννης, Kyriakides Georgopoulos Law Firm
Κυριάκου Μάριος, KPMG Certified Auditors
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Νautical Carriers 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αλεξόπουλος Γεώργιος, Hellenic Petroleum
Αντωνάκου Πέγκυ, Microsoft Hellas
Αντωνιάδης Βασίλειος, The Boston Consulting Group (BCG Hellas)
Αποστολίδης Πασχάλης, AbbVie Pharmaceuticals
∆ασκαλάκη–Μυτιληναίου Σοφία, Mytilineos Holdings
Ενεπεκίδης Γιάννης, RollerDeck Associates
Ζανιάς Γεώργιος, Eurobank
Καρύδη–Μπενοπούλου Κλώντια, The American College of Greece
Κουιµτζής Αθανάσιος, Kouimtzis S.A.
Κουσία Βενετία, VenetiaKoussia.Νet
Κυριάκου Αιµίλιος, CitiBank Europe Greek Branch
Κώστας Σταύρος, Economist
Λαζαρίδης Σωκράτης, Athens Exchange
Λιακόπουλος Θεόδωρος, Johnson & Johnson Commercial and Industrial
Μεγάλου Χρήστος, Piraeus Bank
Μιχαηλίδης Κώστας, National Bank of Greece
Νεκταρίου Λίλιαν, Coca-Cola Hellas
Νικολαΐδης ∆ηµήτριος, Dow Hellas
Παπάζογλου Πάνος, ΕY Hellas
Παπαπολίτης Νικόλαος-Λέων, Papapolitis & Papapolitis
Πάσσαρη ∆έσποινα, Procter & Gamble Hellas
Παπαταξιάρχης Ευθύµιος, Janssen Cilag Pharmaceutical
Πλέσσας Dennys, Lockheed Martin (International)
Πουλίδας Σπύρος, IBM Hellas
Ραγκούσης Ζαχαρίας, Pfizer Hellas
Σαµπατακάκης Κυριάκος, Accenture
Σταυρόπουλος Ιωάννης, Stavropoulos & Partners Law Office
Στυλιανόπουλος Ανδρέας, Navigator Travel & Tourist Services Ltd.
Τσαµάζ Μιχάλης, Hellenic Telecommunications Organization (OTE)
Τσιµπούκης Αντώνης, CISCO Systems Hellas
Χαρπαντίδης Χρήστος, Papastratos Cigarettes Manufacturing
Γενικός Γενικός∆ιευθυντής ∆ιευθυντής ∆ιευθυντής: Ηλίας Σπυρτούνιας

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ