ΥΓΕΙΑ: Κορυφαία διάκριση ποιότητας

Το ΥΓΕΙΑ ανανέωσε για μια ακόμα τριετία τη διεθνή διαπίστευση Joint Commission International (JCI)

Το ΥΓΕΙΑ αξιολογήθηκε επιτυχώς από το Joint Commission International (JCI) και διατηρεί για μια ακόμα τριετία τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®), παραμένοντας εδώ και 9 χρόνια ως το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει λάβει αυτή τη διάκριση από το πλέον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης επαναδιαπίστευσης, η οποία διεξήχθη την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, τρεις εξειδικευμένοι επιθεωρητές διεθνούς εμπειρίας μέσω επιτόπιας αυτοψίας, συνεντεύξεων με ασθενείς και με το προσωπικό, έλεγχο εγγράφων και αρχείων, αξιολόγησαν τη συμμόρφωση των κλινικών, διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του ΥΓΕΙΑ με τις 1.200 αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου, καλύπτοντας  όλο το φάσμα της λειτουργίας ενός νοσοκομείου. 
 
Σχολιάζοντας τη διαπίστευση ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης δήλωσε: «Η διαπίστευση JCI αποτελεί σύμβολο ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά για εμάς στο ΥΓΕΙΑ, είναι παράλληλα η επιβράβευση της μακρόχρονης δέσμευσής μας και της εντατικής προσπάθειας όλου του προσωπικού και των ιατρών μας  για συνεχή βελτίωση. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το ΥΓΕΙΑ διατηρεί την Χρυσή Σφραγίδα JCI και παραμένει σε αυτή την επίλεκτη κατηγορία Οργανισμών Υγείας παγκοσμίως. Όραμα μας είναι να είμαστε σημείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών υγείας, ως εκ τούτου συνεχίζουμε με την ίδια θέρμη και δυναμική, να επενδύουμε στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε, και να αποδεικνύουμε το υψηλό επίπεδο της κλινικής, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.» 

Το πρότυπο JCI έχει αναπτυχθεί από διεθνείς εμπειρογνώμονες και παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και με τη συμμετοχή ασθενών. Συνεχώς ανανεώνεται ώστε να ενσωματώνει την τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία και περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις για την αντικειμενική αξιολόγηση των νοσοκομείων ως προς την ποιότητα υπηρεσιών, την ασφάλεια ασθενών και την αποτελεσματική οργάνωση.

Joint Commission International

Ο οργανισμός Joint Commission International (JCI) ιδρύθηκε το 1997 ως τμήμα του Joint Commission Resources, Inc. (JCR), μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας 100% θυγατρικής του The Joint Commission. Ο JCI, μέσω των διεθνών προγραμμάτων διαπιστεύσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκδόσεων και εκπαίδευσης επεκτείνει την αποστολή του The Joint Commission και βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο. Ο JCI υποστηρίζει οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, φορείς δημόσιας υγείας, υπουργεία υγείας και άλλους οργανισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ