Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ” μέλος του Mental Health Europe

Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Mental Health Europe ( https://mhe-sme.org/) είναι και επίσημα ο οργανισμός Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”. Το ευρωπαϊκό δίκτυο Mental Health Europe αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο για την ψυχική υγεία στη Ευρώπη με 30 χρόνια λειτουργίας και 73 μέλη από 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Αποστολή του δικτύου είναι η προώθηση της καλής ψυχικής υγείας, η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, η βελτίωση της περίθαλψης, η προάσπιση της κοινωνικής ένταξης και η προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας , των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, των οικογενειών τους και των φροντιστών.

Στόχος της “ΕΔΡΑ” είναι να συνδράμει μαζί με και με τα υπόλοιπα μέλη, υπέρ της βελτίωσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Mental Health Europe αποτελεί το τέταρτο Ευρωπαϊκό δίκτυο που συμμετέχει ο Οργανισμός. Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ” έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Φεστιβάλ Τέχνης & Ψυχικής Υγείας “Nefele” και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Σωματική Άσκηση και την Ψυχική Υγεία  “ENALMH” ενώ είναι μέλος και του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Eufami“.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ