Ο Γιώργος Λαμπρινός, CEO της GEP για το Wellbeing in the workplace

Wellbeing in the workplace: Ισορροπώντας στη δοκό της απόδοσης

Η υγεία και η ευεξία των εργαζομένων αναδεικνύονται σε σημαντικά ζητήματα, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι τα στελέχη τους παραμένουν ικανοποιημένα και κυρίως παρακινημένα ως προ το έργο τους. Άλλωστε, ένα «ευτυχισμένο» ανθρώπινο δυναμικό είναι και «παραγωγικό».

Η καλλιέργεια κλίματος που προάγει την υγεία και ευεξία δεν μπορεί παρά να έχει θετικά αποτελέσματα για έναν οργανισμό, για αυτό και βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένων από τους πιο επιτυχημένους και καινοτόμους οργανισμούς. Η επίτευξη του wellbeing είναι κρίσιμης σημασίας καθώς μπορεί να συνδράμει στη μείωση του άγχους αλλά και των επιπέδων απουσιασμού, και στη δημιουργία θετικών εργασιακών περιβαλλόντων και εμπειριών όπου τα άτομα μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν.

Ως τάση αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η ανάγκη μίας ολιστικής προσέγγισης σε θέματα wellbeing η οποία πρέπει να επικεντρώνεται σε όλες τις διαστάσεις, δηλαδή τη σωματική, την ψυχική και τη συναισθηματική ευεξία αλλά ταυτόχρονα, και στην ύπαρξη σκοπού και νοήματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί καλούνται να σχεδιάσουν το εργασιακό περιβάλλον που παρέχουν με γνώμονα το wellbeing, να προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο που το υποστηρίζει και ενισχύει τη θετική συμπεριφορά.

Ο Γιώργος Λαμπρινός, CEO, GEP αναφέρει ότι «όταν μιλάμε για την κουλτούρα ενός οργανισμού, ουσιαστικά μιλάμε για τα στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδικότητά του. Είναι δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που δημιουργούν τη μεγάλη εικόνα της εργασιακής πραγματικότητας όπως οι αξίες, οι συλλογικές πεποιθήσεις, οι παραδόσεις, οι συμπεριφορές και οι καθιερωμένες στάσεις απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν τον οργανισμό» και υπογραμμίζει το εξής: «Άρα όταν μιλάμε για κουλτούρα υγείας κι ευεξίας μέσα σ΄ έναν οργανισμό, αναμφίβολα μιλάμε για μια θετική εργασιακή κουλτούρα που προσελκύει ταλέντα, έχει επίδραση στη ζωή και στην ευημερία των ανθρώπων και επηρεάζει ανοδικά τα αποτελέσματά του. Βασικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα όποια αποτελέσματα είναι ο τρόπος ηγεσίας και διοίκησης, οι πρακτικές που ακολουθούνται στο εργασιακό περιβάλλον, οι πολιτικές και οι διαμορφωμένες καθημερινές πρακτικές. Όπως διαπιστώνουμε, μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, η μη ύπαρξη της επιθυμητής κουλτούρας μέσα σε ένα οργανισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η επικρατούσα κατάσταση δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής βάσει καθορισμένου στόχου, αλλά αυτορυθμίστηκε στην πορεία εξέλιξης της επιχείρησης. Σήμερα ωστόσο οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους επιλογές, όπως καινοτόμα συστήματα και αποτελεσματικές πρακτικές για να επιτύχουν την αλλαγή της υφιστάμενης κουλτούρας τους σύμφωνα με τον επιθυμητό στόχο που θα θέσουν».

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Πηγή: hrpro.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ