Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 της Eurobank

O Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 της Eurobank, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της Τράπεζας για διαφάνεια μέσω της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων, των στόχων και των επιδόσεών της στους βασικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι αφορούν την Οικονομία, την Κοινωνία, τους Ανθρώπους και το Περιβάλλον. 

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018 είναι η τρίτη έκδοση της Τράπεζας και ακολουθεί τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο, καθώς έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards, και το περιεχόμενό της συνδέεται άμεσα με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals).

Διαβάστε τον εδώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ