Έκθεσης Εταιρικής υπευθυνότητας 2018 «Αττική Οδός Α.Ε.» & «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»

Η παρούσα έκθεση είναι η 1η έκθεση που εκδίδεται και περιγράφει τις δραστηριότητες που αφορούν στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον, στους Εργαζόμενους και στην Αγορά, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31ηΔεκεμβρίου 2018 και για τις δύο εταιρείες μαζί. Μέχρι και το 2017, οι δύο εταιρείες εξέδιδαν ξεχωριστές εκθέσεις, με την παρούσα να αποτελεί τη 10η έκθεση για την «Αττική Οδός Α.Ε.» και την 5η έκθεση για την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.».

Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη βασική επιλογή (Core) του προτύπου Global Reporting Initiative (GRI), που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες των εταιρειών αξιολογήθηκαν και σε σχέση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – United Nations). 

Για όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση υπάρχει διασφάλιση από εξωτερικό συνεργάτη.

Διαβάστε τον εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ