Boussias Communications: Εταιρική Υπευθυνότητα: Με φετινή πρωταγωνίστρια την Κοινωνία

Με τα µεγαλύτερα κονδύλια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) το 2019 να δαπανώνται για δράσεις που σχετίζονται µε την Κοινωνία, καταλαµβάνοντας µερίδιο 36% και σηµειώνοντας αύξηση 10 ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε το 2018, η σημασία του πυλώνα Κοινωνία-Άνθρωπος στην ΕΚΕ δεν χωρεί πλέον αμφισβήτηση.

Παρά το γεγονός ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχει καταστεί trending topic στην εποχή μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τον πυλώνα Κοινωνία. Με στόχο την προσφορά, αλλά και την ενίσχυση της εταιρικής τους εικόνας, οι εταιρείες στην Ελλάδα προβαίνουν σε πληθώρα σχετικών δράσεων, οι οποίες αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Παράλληλα, όλο και περισσότερες ενέργειες ΕΚΕ αποκτούν επαναλαμβανόμενο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Σύμφωνα με σχετική δειγματοληπτική έρευνα στο πλαίσιο της ετήσιας εκδοτικής πρωτοβουλίας της Ιcap «Leading Employers in Greece», στον άξονα Κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (79%) δήλωσε ότι πραγµατοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό. Το συγκεκριµένο ποσοστό είναι σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες έρευνες (2017: 67%, 2018: 73%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζουν περισσότερο τις δράσεις τους στον συγκεκριµένο τοµέα.

Εξίσου σηµαντική για τις εταιρείες φαίνεται να είναι η ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις (καταστροφές από πυρκαγιές, φυσικά φαινόµενα κ.λπ.), με τη στήριξη των πληγέντων να καταγράφει ποσοστό 70%. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται άµεσα και µε τα γεγονότα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής το 2018. Η έρευνα επισημαίνει ότι η τραγική αυτή συγκυρία είχε ως αποτέλεσµα µια από τις πιο µαζικές κινητοποιήσεις επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις προηγούµενες έρευνες που διεξήχθησαν την περίοδο 2015-2018, το υψηλότερο µερίδιο του συνολικού προϋπολογισµού κατείχε η κατηγορία Ανθρώπινο Δυναµικό (2015: 35%, 2016: 34%, 2017: 37%, 2018: 39%), ενώ στην παρούσα έρευνα συγκέντρωσε το 29%. Η αλλαγή αυτή αποτελεί ένδειξη ότι οι εργοδότες, πέραν της προσπάθειας βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, δίνουν παράλληλα µεγάλο βάρος στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και του εθελοντισµού.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιχειρήσεις του δείγµατος ρωτήθηκαν σχετικά µε το ποια Διεύθυνση/Τµήµα είναι αρµόδια για τη διαχείριση των δράσεων ΕΚΕ. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η πλειοψηφία του δείγµατος (45%) δήλωσε ότι η εταιρεία διατηρεί ξεχωριστή Διεύθυνση/Τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, γεγονός που αναδεικνύει το πόσο σηµαντική θεωρείται η Εταιρική Υπευθυνότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις, επενδύοντας ταυτόχρονα σε στελέχη µε τεχνογνωσία και εµπειρία στην υιοθέτηση και ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων. Εξετάζοντας το ύψος των κονδυλίων που δαπανούν οι επιχειρήσεις για δράσεις ΕΚΕ, από την έρευνα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών (73%) δαπανά έως 200.000 ευρώ, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση µε την έρευνα του 2018.

Ακολουθούν µε ποσοστό 85% η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού και µε 82% η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένες απαντήσεις λαµβάνουν διαχρονικά τις πρώτες θέσεις σε βαθµό σηµαντικότητας από το πρώτο έτος διεξαγωγής της έρευνας, το 2012. Από την άλλη, τα οικονοµικά οφέλη αξιολογήθηκαν µε πολύ χαµηλό βαθµό σηµαντικότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς 9 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι οι φοροελαφρύνσεις συνεισφέρουν από «καθόλου» έως «µέτρια». Επίσης µεγάλο ποσοστό εταιρειών (78%) δεν θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική τη συνεισφορά των δράσεων ΕΚΕ στην αύξηση των πωλήσεών τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ

Πηγή: http://www.marketingweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ