Ο Όμιλος Global Sustain ανακοινώνει τη νέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD)

Ο Όμιλος Global Sustain ανακοινώνει τη νέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.Α.-EBRD) που αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά με τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων και τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

Ο Όμιλος Global Sustain και η Global Sustain GmbH, μέρος του Ομίλου Global Sustain, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη νέα συνεργασία του Ομίλου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.Α. / European Bank for Reconstruction & Development – EBRD) που αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά με τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων και τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση για πελάτες της Ε.Τ.Α.Α. σε διάφορες χώρες. Η εταιρική αυτή σύμπραξη αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης συνεργασίας μεταξύ της Global Sustain και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η εκτελεστική διοίκηση της Global Sustain, που συμμετείχε ενεργά στο έργο, εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τη νέα συνεργασία με έναν τόσο σημαντικό οργανισμό όπως η Ε.Τ.Α.Α. Παράλληλα υπογραμμίζει, ότι η εμπιστοσύνη της Ε.Τ.Α.Α στη Global Sustain επιβεβαιώνει την υψηλού επιπέδου εμπειρία της εταιρείας και της ομάδας στους τομείς των Υπεύθυνων (ESG) Επενδύσεων, Διαχείρισης Κινδύνων, Βιώσιμης Χρηματοδότησης και Αειφορίας συνολικά, ελπίζοντας να διευρύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με την Ε.Τ.Α.Α.

Την 1η Οκτωβρίου 2019, η Global Sustain GmbH φιλοξένησε το 4ο Φόρουμ Υπεύθυνων Επενδύσεων (ESG) & Βιώσιμης Χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Φόρουμ Υπεύθυνων Επενδύσεων (Forum for Responsible Investment – FNG) και την Τράπεζα Επενδύσεων του Βερολίνου (Investment Bank Berlin). Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://esgconference.com/.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ