Παιδικά Χωριά SOS: 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Με αφορμή την επέτειο στις 20 Νοεμβρίου της υπογραφής της Διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού από 193 κράτη παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, τα Παιδικά Χωριά SOS γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα.

Στη χώρα μας, παρά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών σε νομοθετικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, εξακολουθούν να υφίστανται πολλά κενά και ελλείψεις που καθιστούν επισφαλή τα παιδιά, ειδικά εκείνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μια οικογένεια. Αυτό είναι το μήνυμα των Παιδικών Χωριών SOS, που ως φορέας Παιδικής Προστασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, υποστηρίζουν έμπρακτα τη σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού μέσα από τα προγράμματα, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις τους, έχοντας ως προτεραιότητα η ιδρυματική φροντίδα να αποτελέσει παρελθόν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη φροντίδα των παιδιών σε ένα περιβάλλον οικογενειακού τύπου, όπως αυτό των Παιδικών Χωριών SOS με τις Μητέρες SOS και τα σπίτια όπου διαμένουν μέχρι 6 παιδιά, των Ξενώνων Βρεφών SOS με τα σταθερά πρόσωπα αναφοράς αλλά και την αποκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες Aναδοχής, με στόχο τα παιδιά να μη μεγαλώνουν σε ιδρυματικές δομές.

Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης στη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων οικογενειών, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης που υλοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS σε όλη τη χώρα, στελεχωμένων με επιστημονικό προσωπικό, με στόχο την ενδυνάμωση των οικογενειών για την αποφυγή της διάλυσής τους και της απομάκρυνσης των παιδιών από αυτές.

Παράλληλα, τα Παιδικά Χωριά SOS, προσπαθώντας να συμβάλουν στην Αποϊδρυματοποίηση της εξω-οικογενειακής φροντίδας των παιδιών στην Ελλάδα, συνεργάζονται στενά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς Παιδικής Προστασίας, ώστε να μεταφέρουν τεχνογνωσία, να υποστηρίξουν με εξειδικευμένο προσωπικό τους εν λόγω φορείς και να ασκήσουν πίεση για την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης του Ιδρυματισμού, με σκοπό το πραγματικό συμφέρον των παιδιών που στερούνται το βιολογικό οικογενειακό περιβάλλον τους.

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά SOS διοργανώνουν ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια, βιωματικά παιχνίδια, και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, με τη συμμετοχή παιδιών και γονέων στο Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, την Κομοτηνή και την Πάτρα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ