Χρυσή διάκριση για την Global Link

Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Innovative Shopper Research απέσπασε η Global Link, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Shopper Awards 2019. 

Το εργαλείο που διακρίθηκε εντοπίζει ιδιαίτερες, «out of the box» συμπεριφορές του προσωπικού, καθώς και δράσεις που μετατρέπουν την απλή ικανοποίηση του πελάτη σε ενθουσιασμό και κατ’ επέκταση οδηγούν σε αύξηση της πιστότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Η μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Global Link έχει τα χαρακτηριστικά προηγμένης ποιοτικής έρευνας και περιλαμβάνει την online, real-time διάδραση των ερευνητών ή/και των καταναλωτών μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας.

Πηγή: DailyFax

<BACK