Τουριστικές εισπράξεις ρεκόρ αναμένει φέτος η Eurobank

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος, στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση 14,0% από 8,4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οπως σημειώνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, η αύξηση του ρυθμού μεταβολής της δαπάνης ανά ταξίδι (από -1,4% στο 10,0%) αντιστάθμισε την επιβράδυνση του ρυθμού μεταβολής της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης (από 10,3% στο 3,8%).

Η ενίσχυση της δαπάνης ανά ταξίδι προήλθε από όλα τα μεγάλα σύνολα οικονομιών. Επί παραδείγματι, η μέση δαπάνη των κατοίκων από την Ευρωζώνη αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά €79,4 ή 12,4%, των κατοίκων από την ΕΕ-28 εκτός Ευρωζώνης κατά €43,5 ή 10,8% και των κατοίκων του υπόλοιπου κόσμου εκτός ΕΕ-28 κατά €53,1 ή 9,9%. Στις επί μέρους χώρες ξεχωρίζει η ενίσχυση της μέσης δαπάνης των κατοίκων από το Ηνωμένο Βασίλειο (€105,0 ή 15,7%), τη Ρωσία (€99,9 ή 14,6%) και τη Γαλλία (€89,5 ή 14,1%).

Σε ό,τι αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, η επιβράδυνση που σημειώθηκε στο 9-μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 προέρχεται από κατοίκους της Ευρωζώνης και συγκεκριμένα από κατοίκους της Γερμανίας. Η ετήσια μεταβολή των ταξιδιωτών από την προαναφερθείσα χώρα διαμορφώθηκε στο αρνητικό έδαφος των -334,3 χιλιάδων ατόμων ή -9,2% από υψηλή αύξηση 731,4 χιλιάδων ατόμων ή 25,1% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (συνεπώς οφείλεται σε έναν βαθμό σε αποτέλεσμα βάσης). Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο με ετήσια αύξηση κατά 529,2 χιλιάδες άτομα ή 20,3%.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η περίοδος Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου συνεισφέρει κατά μέσο όρο (2002-2018) το 88,2% των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων, τότε η τράπεζα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για το σύνολο του έτους 2019 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των ταξιδιωτικών εισπράξεων θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους των τελευταίων 17 ετών με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ και στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της συνιστώσας των εξαγωγών υπηρεσιών.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ