Τράπεζα Πειραιώς: Το μέλλον των επενδύσεων είναι στην πράσινη ενέργεια

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί στην υποστήριξη της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας».

Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους στους βασικούς τομείς του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, εκτιμάται ότι στη χώρα μας θα πρέπει να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €37,2 δις.

Μεγάλες επενδύσεις και έργα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας θα πρέπει να υλοποιηθούν και στη χώρα μας σύμφωνα με τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό που υπαγορεύεται από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι είναι συμβατοί με τους στόχους του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, για τα επόμενα χρόνια παρουσιάζονται μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα όπως αυτά των υποδομών, επέκτασης και ενίσχυσης δικτύου, μονάδων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ, εκσυγχρονισμού βιομηχανικών, παραγωγικών και άλλων μονάδων, διαχείρισης αποβλήτων κτλ, με την υλοποίηση σημαντικών δημοσίων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της «πράσινης επιχειρηματικότητας» και των «πράσινων επενδύσεων» παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και βέβαια χρηματοδότηση σε έργα και δραστηριότητες σε τομείς συνδεδεμένους με την «πράσινη και αειφόρο» ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό παρέχει σειρά εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων που εξυπηρετούν όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια ή να βελτιώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατοικίας ή της επιχείρησής τους και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά με εθνικούς και διεθνείς φορείς όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό

Επενδυτικό Ταμείο (EIF) ανταποκρινόμενη έτσι πλήρως σε όλες τις ανάγκες υποστήριξης και χρηματοδότησης του χώρου αυτού.

Ήδη η Τράπεζα έχει στο χαρτοφυλάκιό της χρηματοδοτήσεις «green projects» της τάξεως του €1,5 δισ. ευρώ, κάτι που την κατατάσσει ψηλά στη σχετική λίστα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ειδικά στον τομέα της ενέργειας που για την Τράπεζα αποτελεί προτεραιότητα και ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού παραμένει πρωτοπόρος στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, με χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας περίπου 1,4GW.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας, το 2019 έχει χρηματοδοτήσει περίπου το 24% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ.

Πράσινες Επενδυτικές Ευκαιρίες

Επενδύσεις σε υποδομές

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην εθνική πρωτοβουλία ανάπτυξης πράσινων και αστικών υποδομών, συνολικού ύψους €650 εκατ. που αφορά επενδύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της αστικής ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο νέο πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει κονδύλια της ΕΕ, εθνικούς πόρους και χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. Η Τράπεζα θα εντοπίσει και θα επενδύσει πόρους του προγράμματος σε νέα έργα καθαρής ενέργειας, στο πλαίσιο της βασικής της επιλογής για την υποστήριξη την μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Επίσης θα εξεταστούν νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Άλλα έργα αναμένεται να συμβάλλουν στην επαναχρησιμοποίηση εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων για εμπορική και επιχειρηματική χρήση.

Επενδύσεις σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Στο πλαίσιο συμφωνίας της Τράπεζας με την ΕΤΕπ, συνολικού ποσού €100εκατ., χρηματοδοτούνται έργα έργων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE). Το πρόγραμμα PF4EE είναι πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ και αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων. Η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για το πρόγραμμα PF4EE, αποτελεί τη μοναδική στην Ελλάδα και τη μεγαλύτερη, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος σε όλη την Ευρώπη. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €40.000 έως €5.000.000, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βασική προϋπόθεση το έργο τους να αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου.

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ». Η Τράπεζα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση των αιτήσεων για τα προγράμματα Εξοικονομώ από το 2011, με τελευταίο το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οικον ΙΙ» Α’ κύκλος, όπου κατέχει μερίδιο αγοράς της τάξης του 45% στο σύνολο των αιτήσεων.

Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, (γνωστή με τον όρο net- metering), μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου στην κατοικία ή στην επιχείρηση δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμού του παραγόμενου ρεύματος με την κατανάλωση, σε ετήσια βάση, ενώ δίνει και τη δυνατότητα έμμεσης αποθήκευσης της περίσσιας πράσινης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η Τράπεζα προσφέρει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές λύσεις και εξειδικευμένα προϊόντα με ευνοϊκή τιμολόγηση και ευέλικτες διαδικασίες, για παρεμβάσεις/επισκευές στο κέλυφος των κτιρίων, εγκατάσταση εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενεργειακή αναβάθμιση για προμήθεια πράσινων οικοσυσκευών καθώς και πράσινων μέσων μεταφοράς.

Πηγή άρθρου:http://www.lamiareport.gr/
Πηγή εικόνας: Unsplash.com/Appolinary Kalashnikova

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ