Έρευνα με τίτλο: Catch 22 – Digital transformation and its impact on cybersecurity από την RSM

Στη σημερινή οικονομία κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, έχει άμεση επαφή με τη τεχνολογία σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό και συνεπώς βρίσκεται εκτεθειμένη στους κίνδυνους των ψηφιακών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Στη σημερινή ψηφιοποιημένη οικονομία, όπου η ασφάλεια πληροφοριών απειλείτε συνεχώς και αυξανόμενα, η προστασία δεδομένων, υποδομών, πελατών και τρίτων μερών έναντι παραβίασης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι οικονομικές και πρακτικές προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διασύνδεση μας σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας έτσι τη πιθανότητα των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.  Ως εκ τούτου, οι επιχειρηματικοί ηγέτες έρχονται αντιμέτωποι με το Catch-22 κατά το οποίο, εάν μια επιχείρηση δεν πετύχει ψηφιακό μετασχηματισμό υπάρχει κίνδυνος να μείνει εκτεθειμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχει εγγενής και αυξημένος κίνδυνος εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.  

Μέσα από μια διεξοδική έρευνα σε 597 επιτυχημένες επιχειρήσεις από 33 Ευρωπαϊκές χώρες η RSM και τα European Business Awards, αναλύουν τα επίπεδα ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, τι μέτρα λαμβάνονται για την καταπολέμησή τους και την κυβερνασφάλεια, καθώς και ποια είναι η αντίδραση στις παραβιάσεις που λαμβάνουν χώρα.

Περιληπτικά:
  • 78% επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους συμφωνούν ότι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός (digital transformation) είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει μια επιχείρηση να ευημερήσει στη σημερινή και μελλοντική οικονομία.
  • 80% των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός είναι στρατηγική προτεραιότητα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες από τους ειδικούς μας παγκοσμίως, παρακαλούμε πατήστε εδώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ