ΠΕΚ/ΑμεΑ: Ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ ID-GAMES

Στο πλαίσιο επικοινωνίας μας και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική σας ευαισθησία όσον αφορά την υποστήριξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία, σας στέλνουμε το 1ο Newsletter του προγράμματος  “ID DAMES”, στο οποίο έχουμε την τιμή να συμμετέχουμε ως εταίροι. 

Το πρόγραμμα Erasmus+ “ID-GAMES Co-Create assistive games for people with Intellectual Disability to enhance their inclusion” (www.idgames.eu) βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας τους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επιδιώξει την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) σχεδιάζοντας serious games τόσο με την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με ΝΥ όσο και των επαγγελματιών, φροντιστών, εθελοντών, σχεδιαστών παιχνιδιών καθώς και μελών της τοπικής κοινότητας.

Ακολουθείστε μας σε αυτή την πρωτοβουλία και ας συμβάλλουμε όλοι μαζί στη δημιουργία μιας κοινωνίας συμπερίληψης και παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ