Η Eurobank χορηγός της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας με τίτλο: Free to Speak – Safe to Learn

H Παιδεία αποτελεί διαχρονικά κύριο πυλώνα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank, με έμφαση στην παροχή και πολύπλευρων ακαδημαϊκών ευκαιριών προς τους νέους όλης της Ελλάδας, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών που στηρίζουν ενεργά τη  μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank συμμετείχε ως χορηγός στην εκπαιδευτική πρωτοβουλία “Free to Speak – Safe to Learn”, η οποία διεξήχθη στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2020 από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό New Wrinkle, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα, οι οποίοι παρακολούθησαν εργαστήρια σε βασικούς θεματικούς άξονες του προγράμματος “Human Rights for Beginners”, όπως η εξέταση αμφιλεγόμενων ζητημάτων, η πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού, η διαχείριση της παραπληροφόρησης, η αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και το ευ ζην στο σχολείο.

Οι ομάδες των εκπαιδευτικών παρουσίασαν τις προτάσεις τους ενώπιων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίας Νίκης Κεραμέως, η οποία απεύθυνε και χαιρετισμό.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ