Πράσινο Αποτύπωμα στη διαχείριση περιουσίας από το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς

Ένα νέο επενδυτικό προϊόν που εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Πειραιώς για την ενίσχυση των ενεργειών, οι οποίες συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, προστίθεται στη γκάμα των πρωτοποριακών και καινοτόμων επιλογών στη διαχείριση περιουσίας που προσφέρει το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

Πρόκειται για το Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund, το πρώτο Private Label Environmental Social and Good Governance (ESG) Fund, το οποίο δημιούργησε το Piraeus Private Banking σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες από όλο τον κόσμο, οι οποίες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, υλοποιώντας ενέργειες, όπως η μείωση του κόστους ενέργειας και η διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. Οι εταιρείες αυτές εφαρμόζουν τις αρχές βιωσιμότητας και κατά κανόνα έχουν υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και εν δυνάμει μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων.

Ειδικότερα, οι εταιρείες αυτές πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη εταιρική διακυβέρνηση. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πως λειτουργεί μια εταιρεία αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, τα απόβλητα, τη ρύπανση. Επίσης, αξιολογούν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εταιρείας και τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων αυτών.

Τα κοινωνικά κριτήρια εστιάζουν στις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας και το κατά πόσο οι συνεργάτες της μοιράζονται τις ίδιες αξίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, εξετάζουν αν μέρος των κερδών της εταιρείας επιστρέφεται στην κοινωνία, αν οι συνθήκες εργασίας διασφαλίζουν την ασφάλεια και την καλή υγεία των εργαζομένων και το εθελοντικό έργο που προσφέρει.

Αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση εξετάζεται, μεταξύ άλλων, αν χρησιμοποιούνται διαφανείς λογιστικές μέθοδοι, αν συμμετέχουν οι μέτοχοι στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Το νέο ESG Fund είναι μικτό, με ευρύ φάσμα επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα των εταιρειών αυτών. Απευθύνεται σε πελάτες του Private Banking, που επιθυμούν να συνδυάζουν τους οικονομικούς στόχους των επενδύσεών τους με την προσήλωση σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες.

To Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς θα συνεχίσει να δημιουργεί και να εμπλουτίζει τις λύσεις διαχείρισης περιουσίας που προσφέρει, με προϊόντα και υπηρεσίες με χαρακτηριστικά ESG.

Πηγή άρθρου: https://csrnews.gr
Πηγή εικόνας: 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ