Boussias Communications: Quo Vadis AI Conference 2020

Ένας διάλογος υψηλού επιπέδου με κορυφαίους ξένους και Έλληνες ομιλητές, εκπροσώπους της Πολιτείας, των διεθνών οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς έλαβε χώρα στο συνέδριο «Quo Vadis AI: Το δίκαιο, η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης» που διοργανώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020 από  το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του European Public Law Organization και την Boussias Communications

Η ραγδαία αύξηση  των εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία δημιουργεί πρωτοφανείς ευκαιρίες και οδηγεί στον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους, αλλά και το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων,  βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 250 σύνεδροι, εκπρόσωποι του νομικού κόσμου, ανώτατοι δικαστικοί, ηγετικά στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της δημόσιας διοίκησης.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο  Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη και στην αποτύπωση ενός πιλοτικού έργου ανά τομέα πολιτικής που θα βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αναφερόμενος στη Λευκή Βίβλο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες ημέρες προτείνοντας ένα πλαίσιο για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη με βάση την αριστεία και την εμπιστοσύνη, τόνισε ότι οι ίδιες αρχές θα διέπουν και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού που θα παρουσιάσει το υπουργείο  έως το τέλος Μαρτίου.

Αναφέρθηκε επίσης, στην διαλειτουργικότητα των μητρώων ως αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, «Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία “μιλάνε μεταξύ τους” και είναι επεξεργάσιμα. Αυτές οι διασυνδέσεις  στην πραγματικότητα είναι το νέο νευρικό σύστημα του κράτους και κάτι το απολύτως αναγκαίο για να περάσουμε στην επόμενη φάση» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Στην κεντρική του ομιλία ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας  ανέφερε  πως η ελληνική οικονομία μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλώς από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης έως το ύψος των 195 δις €, για την περίοδο 2020-2035. Υπενθύμισε ότι το χάσμα της Ευρώπης με τις ΗΠΑ σ’ αυτόν τον τομέα παραμένει στο 35% και ζήτησε επανεκπαίδευση στις νέες δεξιότητες, τονίζοντας ότι όσοι δεν ακολουθήσουν «θα χαθούν από την αγορά». Αναφέρθηκε, τέλος ,στις  μεγάλες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των αλγορίθμων, την αδιαφάνεια, τα προβλήματα κυβερνοασφάλειας, αλλά και τα θέματα ηθικής που επιβάλλουν την παρουσία σημαντικών δικλείδων ασφάλειας στα υπολογιστικά συστήματα και τις υποδομές και εγγυήσεων για την προστασία δικαιωμάτων και τον αποκλεισμό των διακρίσεων.

O Alessandro Mantelero, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Τορίνο και Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώpης για τα θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας Δεδομένων,  επεσήμανε  την ολοένα και αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων και για τη ζωή των ανθρώπων και στην ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει να αποδίδεται στην εξασφάλιση της διαφάνειας των συστημάτων και της διαδικασίας των αποφάσεων, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα. Τέλος, αναφέρθηκε στην ύπαρξη δυο διαφορετικών ρυθμιστικών πλαισίων, της νομοθεσίας από τη μια και της ηθικών κανόνων από την άλλη, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει τo ένα να συγχέεται με το άλλο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν» ανέφερε ανοίγοντας την ομιλία του στο συνέδριο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας. «Έμφαση θα δοθεί στην εξέλιξη της έρευνας σε καινοτομία, αλλά και την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων». Τόνισε επίσης, ότι βασική στόχευση παραμένει η δημιουργία πολιτείας της καινοτομίας κατά τα διεθνή πρότυπα, με αυστηρή αξιολόγηση, επαρκή αυτονομία, κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ανεξάρτητη διοίκηση υψηλού επιπέδου Ελλήνων ερευνητών, αναφέροντας μάλιστα ότι επίκειται συγκεκριμένη επένδυση που φθάνει τα 50 εκατ. Ευρώ και θα πραγματοποιηθεί στο παλιό εργοστάσιο της ΧΡΩ.ΠΕΙ στην οδό Πειραιώς.

Με εντελώς πρόσφατη την παρουσίαση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Μέλλον της  Επιστήμης και της Τεχνολογίας,  Εύα Καΐλη,  ανέδειξε πτυχές της στρατηγικής της ΕΕ και τόνισε ότι από την επόμενη χρονιά θα διατεθούν σημαντικές πιστώσεις για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια να προλάβει η Ευρώπη τις ΗΠΑ  και την Κίνα που προπορεύονται. Αναφέρθηκε επίσης,  στη σημασία ενός «οικοσυστήματος εμπιστοσύνης», για να αντιμετωπιστεί ο φόβος των χρηστών για τους εν δυνάμει κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας αναφέρθηκε στις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και στους φόβους για απώλεια θέσεων εργασίας που προκύπτουν. Τόνισε ότι, με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι άνθρωποι θα περιοριστούν σταδιακά σε επιτελικές θέσεις,  αναφέρθηκε στην προοπτικής της  εβδομάδας των 4 ημερών. Επεσήμανε ωστόσο ως στοιχείο υστέρησης ότι παρατήρησε πως μόλις 3% των ελληνικών επιχειρήσεων δρομολογούν λύσεις που περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη στις δραστηριότητές τους, έναντι 48% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ του Digital Europe και Αναπληρωτής Πρόεδρος του WITSA, Γιάννης Σύρρος υπεραμύνθηκε της ανάγκης για ισχυροποίηση της ψηφιακής Ευρώπης, μέσα στην επόμενη πενταετία, με αναφορές στο τεράστιο εύρος της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τόνισε την προσοχή που πρέπει να δοθεί σε θέματα ηθικής και αποδέχθηκε μεν την ανάγκη ρυθμιστικών παρεμβάσεων αλλά με  τρόπο ώστε να μην εμποδιστεί η ανάπτυξη της καινοτομίας.

Στα τρία πάνελ συζήτησης συμμετείχαν επίσης, ως ομιλητές και συντονιστές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές, experts και ηγετικά στελέχη της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό: Με συντονίστρια τη Λίλιαν Μήτρου, οι Zsuzsanna Mátrai, Corporate Affairs Director, Corporate, External & Legal Affairs, Microsoft Central and Eastern Europe, ο Μιχάλης Κασσιμιώτης, Managing Director, Hewlett Packard Enterprise Hellas & Cyprus και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος, Συνιδρυτής SciFY, Μέλος ΔΣ Hellenic AI Society, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συζήτησαν τη σχέση ρύθμισης και ηθικής αλλά και τη σχέση ανθρώπου και μηχανής, την υποστήριξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τη λήψη αποφάσεων  μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ο Μιχάλης N. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής διηύθυνε τη συζήτηση των Αlessandro Mantelero, Λίλιαν Μήτρου, Απόστολου Βόρρα, Principal – Head of Data Protection & Privacy, Deloitte Legal και Γιώργου Στάμου, Αν. Καθηγητή, Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Υπολογιστών, ΕΜΠ για την προστασία των δεδομένων, την απαίτηση της διαφάνειας και της επεξηγησιμότητας των αλγοριθμικών διεργασιών και αποφάσεων και τη σχέση δικαίου και τεχνολογίας. Στο τρίτο πάνελ, υπό τον συντονισμό του Νικόλα Κανελλόπουλου, Προέδρου του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη και Εκτελεστικού Διευθυντή του Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του EPLO, οι  Rony Medaglia, Associate Professor, Department of Digitalization, Copenhagen Business School), Κώστας Παπαδημητρίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Hans Jessen, EY Global Innovation Leader και Μίλτος Παύλου, Project Manager, Research and Data Unit, European Union Agency for Fundamental Rights ανέπτυξαν τις σκέψεις τους για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις εργασιακές σχέσεις και στην διακυβέρνηση. .

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  Λίλιαν Μήτρου σχολίασε ότι οι ιδέες που εκφράστηκαν κι ο γόνιμος διάλογος στο συνέδριο ανέδειξε τη σημασία μίας πολυδιάστατης και διεπιστημονικής προσέγγισης της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και την ανάγκη ο διάλογος αυτός να αποτελέσει μέρος ενός «σχεδιασμού» του μέλλοντος για και με την Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και με την τιμητική υποστήριξη του ΣΕΠΕ.

Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν η Microsoft, η Hewlett Packard Enterprise,  η Deloitte, η ΕΥ και η Office Line. Χορηγός Επικοινωνίας ήταν η Καθημερινή. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ