Eurobank: Η αποταμίευση στο νέο περιβάλλον

Η αποταμίευση στο νέο διεθνές περιβάλλον, αποτελεί το νέο πυλώνα μιας σειράς πρωτοβουλιών που εγκαινίασε η Eurobank τον τελευταίο χρόνο, απαντώντας με συγκεκριμένες επιλογές και λύσεις στις ανάγκες των πελατών της, όπως αυτές διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της φθίνουσας πορείας των επιτοκίων διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό το πρίσμα του μέλλοντος και των βελτιούμενων αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας, η Eurobank θέτει στο επίκεντρο την Αποταμίευση, εστιάζοντας στη διαχείριση που απαιτεί την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία αλλά και τη διάχυσή της στο σύνολο των πελατών και κάθε ενδιαφερόμενου, προκειμένου να σταθμίσουν τις προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες τους. Στόχος της Τράπεζας είναι να θέσει στην υπηρεσία των πελατών της ένα πλήρες φάσμα εργαλείων και προϊόντων ικανών να καλύψουν κάθε ανάγκη τους στο μέλλον.

Σε ειδική παρουσίαση o Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, ανέπτυξε τη νέα αυτή πρωτοβουλία, παρουσία των μελών της Διοίκησης ενώ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργος Ζανιάς, αναφέρθηκε στα νέα δίδυμα ελλείμματα, που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα περίοδο και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ανάληψης πρωτοβουλιών. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για τα ελλείμματα των επενδύσεων και της αποταμίευσης, η οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε έντονα καθοδική τάση και παρ’ ότι η τάση αυτή ήδη αντιστρέφεται, εν τούτοις, απέχουμε ακόμη σημαντικά από το επιθυμητό και αναγκαίο επίπεδο που απαιτείται για την κάλυψη των αναπτυξιακών και επενδυτικών αναγκών της οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων Καραβίας, ανέφερε ότι στο πλαίσιο του σπονδυλωτού σχεδιασμού που οριοθετεί την Eurobank ως «Τράπεζα της Ανάπτυξης» και με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών της και της ελληνικής κοινωνίας στη διαδικασία της επιστροφής στην κανονικότητα, η Eurobank βάζει ξανά στο επίκεντρο την Αποταμίευση. Μεταξύ άλλων, σημείωσε: «η προφανής και απλή λύση της προθεσμιακής κατάθεσης για την επίτευξη αποδόσεων δεν υφίσταται πλέον. Τα δεδομένα σήμερα έχουν ριζικά μεταβληθεί, όχι μόνο ως συνέπεια της ελληνικής κρίσης, αλλά και ενός καινούριου και απροσδόκητου διεθνούς περιβάλλοντος. Στην Eurobank θέτουμε ξανά στο επίκεντρο τη διαχείριση της αποταμίευσης, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και νέα εργαλεία. Στόχος μας είναι να μοιραζόμαστε τη γνώση και να δώσουμε στους πελάτες μας επιλογές».

Ο επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Eurobank, κ. Τάσος Αναστασάτος, ανέλυσε τις τάσεις στην αποταμίευση στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις από το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη, ιδίως όσον αφορά στα επιτόκια. Η ανάλυση δείχνει ότι η αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα, η οποία μειώθηκε σημαντικά στα χρόνια της κρίσης, αρχίζει να ανακάμπτει. Επιπλέον, τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να τοποθετούν μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσής τους σε καταθέσεις, σε σχέση με το σύνολο της Ευρωζώνης. Το γεγονός αυτό, καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου, δεδομένης και της πολιτικής της ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να διατηρήσει χαμηλά τα επιτόκια για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., κ. Θεοφάνης Μυλωνάς, αναφέρθηκε στις επιλογές που μπορεί να έχει σήμερα ένα ελληνικό νοικοκυριό να «χτίσει» ένα κεφάλαιο για το μέλλον. Συγκεκριμένα, ο κ. Θ. Μυλωνάς σημείωσε: «Αυτό που επιτυγχάναμε παλαιότερα με την αποταμίευση διαφοροποιείται στο σημερινό περιβάλλον. Ωστόσο μπορεί, για παράδειγμα, επενδύοντας κανείς μέσω τακτικών καταβολών να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο ακολουθώντας τις βασικές αρχές των επενδύσεων που είναι η διασπορά κινδύνου σύμφωνα με το επενδυτικό του προφίλ. Έστω και ένα μικρό ποσό κάθε μήνα μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό εφόδιο για το μέλλον. Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδεικευμέους επαγγελματίες διαχειριστές ώστε ακολουθώντας τις αρχές διαχείρισης να εξυπηρετούν αποτελεσματικά και σε εξατομικευμένη βάση κάθε πελάτη».

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, τόνισε τη μακρόχρονη εμπειρία της Τράπεζας τόσο στην Αποταμίευση όσο και τις Επενδυτικές λύσεις. «Η εμπιστοσύνη των πελατών μας αποδεικνύεται καθώς όλα αυτά τα χρόνια πάνω από ένα (1) εκατομμύριο πελάτες έχουν καλύψει τις αποταμιευτικές τους ανάγκες μαζί μας ενώ, διαχρονικά, μας προσφέρουν την πρώτη θέση στα μερίδια Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέσω την επενδυτικών τους επιλογών. Από την πλευρά μας μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας, τη γνώση που έχουμε μέσω της Υπηρεσίας του Personal Banking, με τα εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου των καταστημάτων μας που είναι σε θέση να εξυπηρετούν εξατομικευμένα κάθε πελάτη, αλλά και να παρέχουν διαρκή ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια διακράτησης ενός προϊόντος. Στόχος μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πετύχουν τους δικούς τους στόχους».

Η νέα πρωτοβουλία της Eurobank σχεδιάστηκε με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτει για να απαντήσει στις ανάγκες του μέσου ελληνικού νοικοκυριού σε περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων διεθνώς. Στόχος είναι, κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να διαμορφώσει, με βάση το προφίλ του και τις βασικές αρχές της διασποράς και του μεγάλου επενδυτικού ορίζοντα, αυτό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές του ανάγκες στο μέλλον.

Σημαντική συμβολή στην επίτευξη των παραπάνω έχουν:
  • Η υπηρεσία του Personal Banking, που αποτελεί μια πρωτοπορία της Eurobank προσφέροντας τις υπηρεσίες του από το 2007.
  • Η συνεργασία με την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., βραβευμένη ως η καλύτερη εταιρεία Διαχείρισης από το World Finance και η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα.
  • Η ασφαλιστική εταιρεία Eurolife ERB, ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει στην αγορά προϊόντα σε όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κλάδους, με περισσότερους από 450.000 πελάτες.
  • H Eurobank Equities, μεταξύ των κορυφαίων Χρηματιστηριακών σε αξία συναλλαγών στο ΧΑΑ, η οποία αποτελεί την πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών και 10.000 ιδιωτών επενδυτών με βραβευμένο τμήμα ανάλυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eurobank.gr/el/lp/moirazomaste-ti-gnosi

Πηγή εικόνας: Unsplash.com/Micheile Henderson

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ