Τα αποτελέσματα της Mytilineos για το 2019

Ο κύκλος εργασιών της Mytilineos κατέγραψε αύξηση 47,8% και διαμορφώθηκε στα 2,256 δισ. ευρώ το 2019

Ο κύκλος εργασιών της Mytilineos κατέγραψε αύξηση 47,8% και διαμορφώθηκε στα 2,256 δισ. ευρώ το 2019, με λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 313,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 10,4% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 144,9 εκατ. ευρώ έναντι 141,2 εκατ. το 2018. 

Η εταιρεία θα προτείνει μέρισμα 0,36 ευρώ ανά μετοχή.
 
Στα υπόλοιπα μεγέθη, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 22 εκατ. ευρώ στα 421 εκατ. ευρώ έναντι  443 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά 53 εκατ. ευρώ λόγω της εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών (122 εκατ. ευρώ έναντι 47 το  2018).
 
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ+7,29% ανέφερε: “Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των 2 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα”.
 
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.
 
Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα 313,2 εκατ. ευρώ το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών.
 
Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την Εταιρεία λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά Φυσικού Αερίου. Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατέστη  σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα έσοδα και την κερδοφορία.
 
Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6% στα 144,9 εκατ. ευρώ επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.
 
Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα 244,4 εκατ. ευρώ έναντι 162,0 εκατ. ευρώ το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε 122,4 εκατ. ευρώ από 115,0 εκατ. ευρώ το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX).
 
Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 421 εκατ. ευρώ έναντι 443 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.

Προοπτικές για το 2020 

Η εμφάνιση του COVID-19 αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια η εξάπλωση του σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της. 

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, η Εταιρεία επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.

H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. €, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Εξάλλου, η διοίκηση της εταιρείας έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία έτη,  ανάμεσα στις οποίες η διεθνής αλλά και η ελληνική κρίση. 

Πηγή  άρθρου: 
Πηγή εικόνας: Unsplash.com/Frank Busch

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ