Η Global Sustain παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μέσω έργων που υποστηρίζονται από την EBRD στην Ελλάδα

Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε το νέο αειφόρο έργο σας!

Στην Ελλάδα, η EBRD στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να επιτύχουν και, στη συνέχεια, να αναπτυχθούν ξανά, και να γίνουν γνήσιοι πρωτοπόροι για την τοπική οικονομία και την περιοχή που δραστηριοποιούνται.

Η Global Sustain παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω έργων που υποστηρίζονται από την EBRD στην Ελλάδα. Η EBRD, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, χρηματοδοτεί έως και 70% του κόστους του συμβουλευτικού έργου.

Με περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας, η Global Sustain ευαισθητοποιεί, εμπνέει και υποστηρίζει εταιρείες στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της εταιρικής ευθύνης, των υπεύθυνων επενδύσεων (ESG), των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων, της κανονιστικής συμμόρφωσης με θέματα βιωσιμότητας (νομοθεσία της ΕΕ και απαιτήσεις της EBRD).

Προσφέρουμε μια καινοτόμο προσέγγιση στις ανάγκες σας για αειφορία και μέσω των υπηρεσιών μας οδηγούμε τις επιχειρήσεις, από όλους τους κλάδους, στην αριστεία.

Είτε πρόκειται για ετήσια έκθεση, είτε για μια εντελώς νέα πρόκληση αειφόρου ανάπτυξης, είμαστε ευέλικτοι στις ανάγκες σας και δημιουργούμε προσαρμοσμένες λύσεις. Έχουμε μια μοναδική προσέγγιση που συνδυάζει συμβουλές εμπειρογνωμόνων με εντοπισμό προκλήσεων και λύσεις, εξειδίκευση και τεχνογνωσία πιστοποιημένων συμβούλων και συνεργατών.

Πηγή Εικόνας: Josh Calabrese / Unsplash.com

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ