KPMG: Τι ανησυχεί περισσότερο τους εργαζόμενους μετά το τέλος του lockdown

Η ανησυχία των εργαζομένων μετατοπίζεται πλέον σε πιο πρακτικά θέματα, σύμφωνα με σχετική έρευνα της KPMG

Δελτίο Τύπου

Ζητήματα που έχουν να κάνουν με μια πιθανή μείωση των αποδοχών τους, μείωση προσωπικού, ή μείωση των ευκαιριών εξέλιξης της καριέρας τους απασχολούν τους εργαζόμενους που σταδιακά επιστρέφουν στην εργασία τους, μετά το τέλος του lockdown.

Η χαλάρωση των μέτρων σε συνδυασμό με την γενικότερη αισιοδοξία για την πορεία της νόσου στη χώρα μας αποτυπώνεται και στην έρευνα, ενώ η ανησυχία των εργαζομένων για την υγεία τη δική τους καθώς και του περιβάλλοντος τους βαίνει μειούμενη. 

Σύμφωνα με το β’ σκέλος της έρευνας της KPMG, που αφορά την διερεύνηση των ανησυχιών και των αναγκών των εργαζομένων, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και να συνεχίζουν απρόσκοπτα την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

Επιστροφή στην εργασία

Οι Ελληνικές εταιρείες είναι εκείνες που πρωτοστατούν στη σταδιακή επιστροφή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, έναντι των πολυεθνικών που φαίνεται να τηρούν μία πιο συντηρητική προσέγγιση στην επίσπευση της παρουσίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Επίσης είναι εκείνες που είναι και πιο διστακτικές να εφαρμόσουν σε μεγαλύτερη έκταση την εξ αποστάσεως εργασίας με κύριο αποτρεπτικό παράγοντα την εταιρική κουλτούρα.

Το 92% των εργαζομένων σε Πολυεθνικές εταιρείες συνεχίζει να εργάζεται εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής (93% εργαζόταν έτσι στο 1ο κύκλο), ενώ στις Ελληνικές εταιρείες το 75% αυτών συνεχίζει (έναντι 82% στο 1ο κύκλο).

Οι εργαζόμενοι στις πολυεθνικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι έχει ενταθεί ο χρόνος εργασίας τους. Έχοντας πλέον βιώσει έμμεσα ή άμεσα την εξ αποστάσεως εργασία, έχουν θετική στάση ως προς την καθιέρωσή της. Τα 2/3 του συνολικού δείγματος ανταποκρίνεται θετικά και το ποσοστό βελτιώνεται ακόμη περισσότερο για αυτούς που ήδη εργάζονται εξ αποστάσεως. 

Εξοικείωση με την τηλεργασία

Οι εργαζόμενοι έχουν σε μεγάλο ποσοστό προσαρμοστεί στο νέο τρόπο εργασίας και έχουν εξοικειωθεί με τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, ξεκάθαρα τοποθετούνται ότι η εξ αποστάσεως εργασία θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών είτε σαν μία μόνιμη ή περιστασιακή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μορφή απασχόλησης.

Ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων που η εταιρεία τους δεν εφαρμόζει το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας (47%), θεωρούν ότι το αντικείμενο της απασχόλησης τους επιτρέπει να εργαστούν και ο σημαντικότερος αποτρεπτικός παράγοντας είναι η κουλτούρα της εταιρείας (49%) που δεν είναι εξοικειωμένη σε τέτοια μοντέλα απασχόλησης και σε πολύ μικρότερο βαθμό η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, εργαζόμενοι και προϊστάμενοι θεωρούν ότι η παραγωγικότητα είτε δεν έχει επηρεαστεί ή έχει επηρεαστεί θετικά. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν της παραγωγικότητά τους σχετικά πιο θετικά απ’ ότι την αξιολογούν οι προϊστάμενοί τους.

Οι σύνθετες εταιρικές διαδικασίες σε συνδυασμό με την έλλειψη συγκέντρωσης λόγω ύπαρξης παιδιών, είναι οι κύριοι παράγοντες μειωμένης παραγωγικότητας.

Συνολικά αυξήθηκε και έφτασε το 93% η υιοθέτηση από τις εταιρείες του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας (88% στο 1ο κύκλο), καθώς και του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας που έφτασε το 32% (από 21% στο 1ο κύκλο).

Το 30% των εργαζομένων εξ αποστάσεως δηλώνουν ότι ο χρόνος συνεργασίας παραμένει ο ίδιος, έναντι του 21% του 1ου κύκλου, αποτέλεσμα που καταδεικνύει την εξοικείωση με την εξ αποστάσεως εργασία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 72% όσων δηλώνουν ότι ο χρόνος συνεργασίας παραμένει ο ίδιος, λέει ότι έχει προσαρμοστεί πλήρως στην εξ αποστάσεως εργασία, έναντι του 63% ή 61% που δηλώνουν μείωση ή αύξηση αντίστοιχα του χρόνου συνεργασίας.

Σχέση εμπιστοσύνης με την εταιρεία

Το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει ότι οι εταιρείες τους έχουν υποστηρίξει πολύ ή πάρα πολύ ψυχολογικά & κοινωνικά βαίνει βελτιούμενο και ανέρχεται στο 46% έναντι του 41% του 1ου κύκλου.

Έχει ατονήσει σε σχέση με τον 1ο κύκλο, η θετική επίδραση στη γνώμη των εργαζομένων για την εταιρείας τους αναφορικά με τα μέτρα που πήραν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μειώθηκε από το 74% στο 57%.

Μείωση που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες έλαβαν έγκαιρα μέτρα και δεν προκαλούν πλέον έκπληξη τους εργαζόμενους, αλλά παράλληλα και η εφαρμογή του μέτρου αναστολής συμβάσεων (22%) το οποίο επίσης φαίνεται ότι αποτελεί λόγο μείωσης στο ποσοστό της θετικής εικόνας.

Η αύξηση στο βαθμό μεγάλης ή πολύ μεγάλης ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης που αισθάνονται οι εργαζόμενοι, συνεχίζει και επηρεάζει άμεσα θετικά την γνώμη τους για τις εταιρείες τους.

Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το 1ο κύκλο της έρευνας στην αίσθηση που έχουν οι εργαζόμενοι σχετικά με το μέλλον της εξ αποστάσεως εργασίας στην Ελλάδα, καθώς βελτιώθηκε σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που θεωρεί ότι θα ενσωματωθεί στην πολιτική των εταιρειών ως μόνιμη μορφή εργασίας και ανέρχεται στο 40% έναντι του 11% του 1ου κύκλου.

Μεγαλύτερη δυσκολία στην εξ αποστάσεως εργασία παραμένει η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου. Ως σημαντικότερη αιτία αναδείχτηκε η αύξηση του φόρτου εργασίας (58%). Η αύξηση του φόρτου εργασίας είναι πιο αισθητή στους εργαζομένους σε Πολυεθνικές εταιρείες (60%) και για τα Διοικητικά στελέχη (67%).

Αντιθέτως, φαίνεται ότι στις ελληνικές εταιρείες η αύξηση του φόρτου εργασίας αποτελεί μεγαλύτερη δυσκολία για τους υπαλλήλους γραφείου.

Παράγοντες ανησυχίας

Όπως αναφέρεται στην έρευνα της KPMG, η ανησυχία των εργαζομένων για την εγχώρια οικονομία παρουσιάζει αύξηση, φτάνοντας το 83%, σε σχέση με τον 1ο κύκλο της έρευνας (76%), ενώ η ανησυχία σε σχέση με τη σωματική και ψυχολογική υγεία έχει μειωθεί στο 54% έναντι του 63% του 1ου κύκλο της έρευνας.

Η ανησυχία για μείωση των αποδοχών παραμένει σταθερά η μεγαλύτερη ανησυχία των εργαζομένων σε σχέση με την εργασία τους, πλέον στο 54% (στις Ελληνικές εταιρείες 58% ενώ στις Πολυεθνικές 46%), ενώ η στασιμότητα επαγγελματικής εξέλιξης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβολή από 30% σε 40% στο 2ο κύκλο της έρευνας (στις Ελληνικές εταιρείες 36% ενώ στις Πολυεθνικές 42%).

Πηγή εικόνας και άρθρου: 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ