Η Eurobank επεκτείνει την υπηρεσία Personal Banking

Διαθέσιμη και μέσω του v-Banking

Δελτίο Τύπου

Το Personal Banking της Eurobank είναι διαθέσιμο και μέσω της υπηρεσίας v-Banking της Τράπεζας, προκειμένου οι πελάτες του Personal Banking με την υποστήριξη του εξειδικευμένου τους συμβούλου, Υπεύθυνου Σχέσης v-Personal Banker, να εξυπηρετούνται, άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη σε κατάστημα, αλλά από τον χώρο επιλογής τους. 

Αξιοποιώντας την υπηρεσία v-Banking, ο πελάτης του Personal Banking έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω video-κλήσης με τον v-Personal Banker του με τη συνεργασία του οποίου μπορεί να εκτελέσει -μέσω του e-banking- τραπεζικές συναλλαγές για την κάλυψη των συναλλακτικών, αποταμιευτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών και δανειακών αναγκών. 

Ενδεικτικά, οι πελάτες θα έχουν μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα online εκτέλεσης τραπεζικών εργασιών, καθώς και ενημέρωσης με διαδραστικές παρουσιάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες του Personal Banking και συμμετοχής σε video-διασκέψεις με εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας για θέματα ενδιαφέροντός τους.

Πηγή άρθρου: Daily Fax
Πηγή εικόνας: Tumisu 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ