Ευρωπαϊκή Πίστη: Ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με την εταιρική πλατφόρμα iLearn³

 
Το iLearn³, δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό και στους συνεργάτες της Εταιρίας, τόσο για live, όσο και για ασύγχρονη εκπαίδευση

Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, επενδύοντας στη δια βίου μάθηση των ανθρώπων της, συνεχίζει να αναπτύσσει εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια μέσω της ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ilearn³ που έχει δημιουργήσει, τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες του Δικτύου Πωλήσεων και των εργαζομένων της.  

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του iLearn³, δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό και στους συνεργάτες της Εταιρίας, τόσο για live, όσο και για ασύγχρονη εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Ακόμα, με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζεται η ποιότητα των μαθημάτων και ο ενιαίος τρόπος εκμάθησης, αφού όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το ίδιο τυποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό. 

Αξίζει να σημειωθεί, πως η προετοιμασία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, διενεργείται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, μέσω της online πλατφόρμας της Εταιρίας, η οποία μάλιστα παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο, να λειτουργεί σε περιβάλλον πλήρους προσομοίωσης των εξετάσεων. 

H μακροχρόνια εμπειρία της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, εξασφάλισε στην Εταιρία τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο κύκλο εκπαιδεύσεων για το Δίκτυο Πωλήσεών της στην κατηγορία των “Soft Skills”, με ονομασία «Ολοκληρωμένος Κύκλος στις Τεχνικές Πωλήσεων». 

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων της, αποτελεί βασικό άξονα του στρατηγικού της σχεδιασμού και έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εξέλιξής της.

Πηγή Άρθρου και Εικόνας: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ