ΓΕΠ: Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής

Από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για την υποχρεωτική  από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας στην Αττική, εκδόθηκε η Απόφαση Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924/2020 (ΦΕΚ 3957/Β` 15.9.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής».

Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση, από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων (επιπλέον εξαιρούνται και τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών). Πέραν αυτών των εξαιρέσεων, σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.

“Σε περίπτωση παράβασης μάλιστα αναφέρεται ότι επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.”
 
Τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους, όπως οι κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να ισχύουν, με βάση την απόφαση Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/2020 (ΦΕΚ 3958/Β` 15.9.2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
 
Ως εκ τούτου η χρήση μάσκας με τους αναφερόμενους όρους είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας ανεξαρτήτως της ούτως ή άλλως υποχρεωτικής τήρησης των ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ ατόμων.  “Το επιστημονικό προσωπικό της GEP είναι στη διάθεσή σας για υποστήριξη και ενημέρωση σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας!” 

Πηγή Άρθρου και Εικόνας: Από Δελτίο Τύπου

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ