Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου: έρευνα των βασικών αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, προετοιμάζοντας τη θεματολογία του 8ου Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021 και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή που διαδραματίζουν οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, διεξάγει έρευνα η οποία έχει ως στόχο να καταγράψει τον βαθμό και τη βαρύτητα της εφαρμογής των βασικών αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις, εισηγμένες ή μη. 

Μπορείτε να συμβάλλετε στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συμπληρώνοντας, στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται, το απλό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 

Παρακαλούμε να στείλετε τις απαντήσεις σας μέχρι 20 Νοεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σας διαβεβαιώνει ότι τα στοιχεία και οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και δεν θα δημοσιευθούν ούτε θα διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Πηγή Άρθρου/Εικόνας: Από Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ